MTO Säkerhets konsulter Eur.Erg.-certifierade

2022-09-20

EU-lagstiftning i flera branscher ställer krav på arbete med human factors/MTO och ergonomi. Nu har flera av oss på MTO Säkerhet genomgått certifiering till Europaergonomer för att ytterligare kunna visa på vår expertis inom MTO- och Human Factorsområdet.  

Alltfler företag och branscher möter nya eller skärpta krav på arbete med Human Factors/MTO och Ergonomi. Vi på MTO Säkerhet erbjuder expertstöd inom flera tjänsteområden för att möta våra kunder utmaningar och behov. Huvudfokus i våra uppdrag är MTO och Human Factors där vi har ett starkt samlat team konsulter med relevanta kompetenser och erfarenheter för att skapa säkra och effektiva verksamheter och organisationer.

Du hittar nu våra certifierade Eur.Erg.-konsulter via CREEs hemsida – tillgängliga för både nationella och internationella uppdrag. Läs mer om titeln Eur.Erg. Här finns också en artikel om certifieringen

 

EU-lagstiftning i flera branscher ställer krav på arbete med MTO och ergonomi. Certifiering av MTO Säkerhets konsulter är del i vårt kvalitetssäkringsarbete.

Lena Kecklund, VD MTO Säkerhet

  

Federation of the European Ergonomics Sociations (FEES) uppdrag är att öka erkännandet av ergonomi som bidrar till ekonomisk utveckling, till livskvalitet, till hälsa och säkerhet på jobbet och till sociala framsteg i europeiska länder.

Center for Registration of European Ergonomists (CREE) är en organisation som täcker flera länder och där de nationella medlemsföreningarna har kommit överens om den nödvändiga standarden för kunskap och praktisk erfarenhet som krävs för att bli en certifierad europeisk ergonom. 

European Ergonomists (EurErg) är ergonomer på professionell nivå som har erfarenhet av att använda kunskap från områdena anatomi, fysiologi, psykologi, social organisation och den fysiska miljön för att utforma arbetssystem, aktiviteter och verktyg för att optimera mänskliga prestationer och välbefinnande. Alla Eur.Erg.-certifierade har erfarenhet av att ta fullt ansvar för användning och tillämpning av ergonomikunskap och metoder i praktiska situationer.

  

Läs mer om vilka tjänsteområden vi arbetar inom, vilka kompetenser vi har samlade i vårt team och kontakta oss gärna för vidare rådgivning om vad just din verksamhet har för utvecklingsbehov.

Våra tjänsteområden     Kontakta oss