Internationella Arbetsmiljödagen 28/4

2022-09-20

Den 28 april är det den Internationella Arbetsmiljödagen ”World Day for Safety and Health at Work” som är en årlig världsomfattande kampanj för att främja ett säkert, hälsosamt och hållbart arbete. När det gäller att förebygga olyckor och ohälsa på arbetsplatsen är den psykosociala och organisatoriska arbetsmiljön lika viktig som den fysiska.

Arbetsmiljön är en fundamental del som formar arbetsmiljön i en säkerhetskritisk bransch är säkerhetskulturen. Säkerhetskultur handlar bland annat om hur medarbetares värderingar påverkar sättet att tänka och agera i förhållande till risk och säkerhet. Den Internationella Arbetsmiljödagen är en dag som uppmuntrar oss till att stanna upp och inventera säkerhetskulturen och säkerheten på arbetsplatsen och se över vad vi gör bra, vinsterna vi skapar och men även vad vi faktiskt behöver utveckla.

 

Tillfälle att uppmärksamma vinsterna av arbetet

Som MTO-experter har vi högsta prioritet att bidra till säkra och sunda arbetsmiljöer varje dag i vår egen verksamhet men även i våra kunduppdrag. För oss är Arbetsmiljödagen en dag då vi vill passar på att påtala de positiva effekterna, värdet och vinsterna med att arbeta systematiskt med sitt arbetsmiljö- och säkerhetsarbete.

 

Att uppmärksamma säkerhetsarbetet är viktigt

I en välutvecklad säkerhetskultur är alla medvetna om riskerna och har både kunskap och vilja att arbeta säkert och bidra till att minska riskerna – och genomsyras av ett ledarskap som alltid främjar och prioriterar säkerhet och arbetsmiljö. Säkerhetskulturen har med andra ord en stor betydelse för hur man arbetar, prioriterar och på olika sätt skapar förutsättningar för medarbetarna att arbeta på ett säkert sätt. Det finns många sätt att uppmärksamma arbetsmiljö och säkerhet lite extra dessa dagar med allt ifrån gemensam stand down till inspirationsföreläsningar

 

Testa din verksamhets säkerhetskultur!

Ett sätt vi på MTO Säkerhet vill tipsa om är att testa vår enkät för att mäta säkerhetskulturen i just din verksamhet. En inventering av nuläget kan ofta bli startskottet på en förändringsresa mot en säkrare, effektivare och mer hållbar arbetsplats.

 

Hur är säkerhetskulturen i din verksamhet? Gör vårt test!

Är du nyfiken på att få en första uppfattning om hur god säkerhetskulturen är i just din verksamhet?

Är du nyfiken på vilka utbildningar och stöd vi kan erbjuda er i arbetet med att utveckla arbetsmiljö och säkerhetskultur är du välkommen att höra av dig till Jenny Hellström.

 

Jenny Hellström

Försäljnings- och marknadsansvarig, MTO-expert,

Magister MTO och Ergonomi

+46 (0)73 035 74 67

Säkerhetskultur

Internationella Arbetsmiljödagen, 28 april 2020

Internationella Arbetsmiljödagen, ”World Day for Safety and Health at Work”, är en årlig världsomfattande kampanj för att främja ett säkert, hälsosamt och anständigt arbete. Internationella Arbetsmiljödagen är instiftad av Internationella arbetsorganisationen (ILO).


Byggbranschens säkerhetsdag 28 april 2020

Säkerhetsdagen arrangeras av Byggföretagen och infaller årligen i anslutning till den Internationella Arbetsmiljödagen. I år är temat belastningsskador. Läs mer om Säkerhetsdagen 2020 på Byggföretagens hemsida: https://www.sverigesbyggindustrier.se/sakerhetsdagen