Företagsanpassad utbildning i MTO-perspektivet och dess tillämpning inom kärnkraftssektorn

2022-09-20

I mitten av oktober höll våra kollegor Sara Petterson och Stefan Mattsson en företagsanpassad utbildning för ett företag verksamt inom kärnteknisk verksamhet. Företaget arbetar bland annat med hantering av nukleära- och strålningsrisker, avveckling av kärnkraftsanläggningar och metodutformning för hantering av radioaktivt avfall.

MTO Säkerhet tog fram och levererade en endagsutbildning med syfte att etablera en bredare förståelse om samspelet mellan människa (M), teknik (T) och organisation (O) och hur MTO-perspektivet bör tillämpas. Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har sedan länge föreskriftskrav på MTO-arbete för de aktörer som är verksamma i branschen, föreskrifterna ställer bland annat krav på tillämpning av MTO-perspektivet i verksamheternas arbete med riskhantering och utredningar och myndigheten bedriver i sin tur sitt tillsynsarbete utifrån ett MTO-perspektiv.

”Vi hade en intressant utbildningsdag hos en engagerad och kunnig verksamhet där kursdeltagarna bidrog till en konstruktiv dialog vari teori och konkreta exempel från vardagen behandlades”

Stefan Mattsson, kursledare och MTO-expert

 

Totalt deltog 14 personer i utbildningen med blandade roller och bakgrunder, från konstruktörer och projektledare till säkerhetsledning och driftsledare.

Kursen innehöll både teoretiska och praktiska block inom bland annat:

  • Ökad kunskap om vad MTO-arbetet innebär
  • Vilka fördelar och nyttoeffekter som MTO-arbete bidrar till
  • Vilka krav som finns på MTO-arbete i kärnteknisk verksamhet
  • Konkreta exempel på när och på vilket sätt som MTO-arbete ska utföras
  • Riskanalys med MTO-perspektiv
  • Utredningsarbete med MTO-perspektiv

Kursen togs emot väl och väckte många tankar och funderar kring den egna verksamheten samt hur MTO-perspektivet kan bidra till det löpande förbättrings- och utvecklingsarbetet.

Läs mer om våra kurser

Våra tjänsteområden

Är din verksamhet i behov av en företagsanpassad utbildning?

Kontakta Jenny Hellström

+46 (0)73 035 74 67