Sommarhälsning från MTO Säkerhet

2022-09-20

 

Hej.

Vi har upplevt en vår som inte liknar något vi varit med om tidigare. När vi nu går in i sommaren får vi tid till eftertanke och vila. 

Många tar tillfället i akt att tänka efter - på framtiden. Vad man själv vill och önskar och hur vi vill att samhället ska se ut och fungera. Vi möter ett annat samhälle efter pandemins utbrott och övergångsfas. I ”det nya normala”  behöver vi ta lärdom av det som hänt och identifiera vad vi kan förbättra. Det finns många viktiga lärdomar för politiker, myndigheter, regioner, företag och medborgare.

Pandemin har visat oss att nya affärsmodeller med just-in-time och där lager, extra kapacitet och beredskap saknas har fått stora konsekvenser i form av säkerhetsrisker och bristande arbetsmiljö. Otydliga ansvarsförhållanden och avsaknad av helhetsansvar skapar en bristande förmåga att hantera allvarliga situationer. Organisationer som varit optimerade för normal verksamhet har i många fall drabbats av stora problem vilket kan ge negativa konsekvenser för både samhälle och ekonomi.

Vi på MTO Säkerhet och andra har i analyser och utredningar pekat på de brister och problem som finns inom krisberedskap, sjukvård och patientsäkerhet. Flera brister är väl kända sedan tidigare men verksamheterna har saknat förmåga att lösa dem.

MTO Säkerhet kan bidra med kunskaper, verktyg och metoder för att belysa och hantera de komplexa problem som många branscher står inför. MTO-perspektivet kan användas för att skapa säkra och hållbara samhällen. Hör av dig så kan vi berätta mer om hur vi kan hjälpa dig i er verksamhets kontinuitetshantering och i ”det nya normala”.

Vi på MTO Säkerhet är ödmjukt tacksamma över att ha klarat vårens utmaningar bra. Vi har kvar vår personalstyrka. Våra kompetensområden och expertis fortsätter att efterfrågas. Vi har utvecklat arbetsmetoder för att bli mer tillgängliga för våra kunder, såsom att erbjuda kompetensutveckling i digital form på distans via MTO Academy.

VD Lena Kecklund med kollegor önskar er alla en bra sommar, ta hand och var rädda om varandra!

Lena Kecklund MTO Säkerhet
Psst. Och kom ihåg att planera in din återhämtning alltid i din vardag - inte bara när du är ledig. 

Planera in din återhämtning