MTO Säkerhet fortsätter att driva forskningen inom våra tjänsteområden

2022-09-20

Merparten av våra medarbetare har disputerat inom MTO-relaterade områden som psykologi, organisation, ledarskap, UX och maskinteknik. En stor drivkraft för oss är att fortsätta bidra till forskning som utvecklar säkrare, effektivare och mer hållbara verksamheter. Detta år är inget undantag och våra medarbetare har varit involverade i en rad spännande projekt inom forskning och utveckling på uppdrag av bland andra Trafikverket och Transportstyrelsen. I den här artikeln berättar vi mer om årets projekt och vilka som fortsätter in i 2021.

Sammanfattning av de projekt inom forskning och utveckling vi arbetat med under året:

  • Framtidens ledarskap inom sjöfart (Trafikverket) 2020-2022

Syftet med studien är att undersöka och bidra till ökad kunskap om vad som utgör ett bra och hållbart ledarskap inom sjöfarten. Ett ledarskap som både medför en ökad hälsa och säkerhet hos medarbetarna samt skapar goda förutsättningar att attrahera och bibehålla kompetent personal. Projektet utförs i samarbete med Chalmers tekniska högskola på uppdrag av Trafikverket. Här berättar Eva-Lotta Nylén om vår forskning inom sjöfarten.

  • Skyltfonden - ISA Intelligent Speed Adaptation (Trafikverket) 2020

Arbetet med att få förare att hålla hastigheten på våra svenska vägar är något av det viktigaste ur trafiksäkerhetssynpunkt. Syftet med detta projekt är att utvärdera hur förare som har ISA i sina fordon använder sig av systemet och vilka fördelar och nackdelar man ser med dessa system. Anser man att de uppfyller sitt syfte att bättre få dem att hålla den skyltade hastigheten och används systemet regelbundet? I forskningsrapporten besvarar vi bland annat den frågeställningen.

  • Innovationsprojekt för utveckling och utvärderingar av VR-miljöer som testverktyg (Trafikverket) 2020

Tillsammans med våra sommarjobbare Andreas Häggström och Karl-Johan Djervbrant utvecklade och utvärderade vi en digital arbetsplats i virtuell verklighet (VR) på uppdrag av Trafikverket. Plattformen är baserad på Mozilla Hubs och innehåller testbara funktioner och miljöer.

  • Framtidens ledningssystem i bussbranschen (Trafikverket) 2020-2022

Under 2021 kommer MTO Säkerhet starta upp ett projekt för att undersöka om det finns positiva effekter av att höja kravnivån på ledningssystem för bussbranschen. Bakgrunden är olyckan i Sveg där Haverikommissionen konstaterade att även om bussföretaget levt upp till alla lagkrav hade ingen riskbedömning gjorts av resan vilket kunde förhindrat den tragiska olyckan.

  • Interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa (Karolinska institutet) 2020-2021

Lite extra stolta är vi över vår kollega Malin Molnar som i våras startade en ettårig tjänst som organisationsforskare på Karolinska Institutet (KI) på enheten för interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa. De undersöker bland annat varför unga människor i mindre utsträckning väljer att eftersträva ledande positioner och chefsjobb. Inom kort publicerar vi en artikel där Malin berättar mer om sitt uppdrag på KI och delar med sig av pågående forskning.

Läs mer om våra tidigare forskningsprojekt och ladda ner rapporterna här