Arbetsmiljöverkets analys av arbetsplatsolyckor med dödlig utgång

2022-09-20

I måndags publicerades en artikel i DN debatt, författad av Arbetsmiljöverkets GD Erna Zelmin-Ekenhem, om resultatet av regeringsuppdraget att analysera de dödsolyckor som inträffat under 2018 och första halvan av 2019. MTO Säkerhet bistod Arbetsmiljöverket i analysarbete i egenskap av experter inom olycks- och händelseutredningar samt systemsäkerhetsperspektivet.

Analysen visar bl.a. att det ofta saknas rutiner för ett systematiskt förebyggande arbetsmiljöarbete och att det ofta också saknas nödvändiga riskbedömningar av aktuella arbetsmoment. För att nå nollvisionen mot dödsolyckor i arbetslivet krävs en gemensam insats av arbetsmarknadens parter i att skapa god säkerhetskultur. Arbetsgivare behöver också fortsätta sitt arbete med att införa ett systematiskt säkerhetsperspektiv på sina arbetsplatser samt i rutiner och åtgärder. (Artikeln i sin helhet: Därför dog 82 personer på jobbet under 2018-2019)

Nästa steg i den förändring som behöver ske är att få till ett lärande av det som inträffat, identifiera vad som brustit och vilka åtgärder som måste till för att förhindra att det inträffar igen. En viktig del är också att se över kompetensen i de branscher som ingått i analysen. 

- De som är verksamma i dessa branscher behöver ha rätt förutsättningar för att kunna arbeta systematiskt med arbetsmiljö och säkerhet. Kompetenshöjande åtgärder inom händelseutredning är både en investering och en nödvändighet – för alla branscher, säger Sara Petterson, MTO-expert på MTO Säkerhet

Vi på MTO Säkerhet har lång erfarenhet av att utreda händelser och olyckor, både på uppdrag av Haverikommissionen liksom för enskilda aktörer och ser ett stort värde i att kompetensöverföra lärdomar från olika branscher.  Vi har under många år även hållit utbildningar inom händelse- och olycksutredningsmetodik och stöttat verksamheter i åtgärdshantering och förändringsinsatser.

Vi håller regelbundet utbildningar för Arbetsmiljöverkets inspektörer och har nyligen även startat en branschanpassad öppen utbildning inom händelseutredning utifrån ett MTO-perspektiv för bygg- och anläggningsbranschen som är en av de branscherna som ingått i analysen.

 

Kontakta oss   Läs mer om vår kurs i händelseutredning

 

Mer läsning