Sara föreläser om vikten av MTO-perspektiv i utredningsarbetet

2022-09-20

SEMINARIUM 30 OKTOBER 2019: Olycksutredning av allvarliga olyckor och tillbud

Inbjuden till Håll Nollans seminarium på temat "Olycksutredning av allvarliga olyckor och tillbud" föreläser idag vår MTO-expert Sara Petterson på ämnet och berättar om metodik och betydelsen av MTO-perspektiv i utredningar av olyckor och händelser.

Sara presenterade hur du kan organisera utredningsarbetet, vilka förutsättningar och vilken kompetens som behövs. Hon berättade även om vikten av ett MTO-perspektiv för att synliggöra bakomliggande orsaker och identifiera effektiva åtgärder.

Föreläsare: Sara Petterson, MTO Säkerhet.

Föreläsare: Sara Petterson, MTO Säkerhet.

Om branschen ska minska antalet allvarliga olyckor så behövs kunskapen hur vi bättre identifierar och åtgärdar de bakomliggande orsakerna. 

Utöver presentationen Sara gjorde av MTO Säkerhets erfarenhet och metodik för utredning, presenterade även medlemsföretagen Peab, Skanska och NCC hur de bedriver deras respektive utredningsarbeten och hur de ser på vikten av MTO-perspektivet. 

På eftermiddagen genomfördes även workshops kring hur man bör bedriva hantering, utredning och lärande både i medlemsföretagen och tillsammans i branschen.

Engagemanget inom byggbranschen är stort och alltfler företag ansluter sig till Håll Nollan för att samverka tillsammans för noll olyckor. Vi på MTO Säkerhet ser fortsatt fram emot att bidra i den branschutveckling som sker. Vi föreläser bland annat regelbundet för medlemsföretagen och erbjuder dessutom utbildning i händelseutredning särskild anpassad till dig som utför eller leder händelseutredningar inom bygg och anläggning

Händelseutredning utifrån ett MTO-perspektiv