Vi inleder med en kartläggning

2022-09-20

På samma sätt som vi inleder våra uppdrag med att kartlägga utmaningar och specifika behov vill vi inleda 2019 med att ge en tydligare bild över vilka vi är och vilka kompetenser vi kan tillsätta i uppdrag och projektsamarbeten. Vi hoppas att du genom den här kartläggningen av oss ska få en översikt av vilket stöd vi kan ge dig och din organisation. Varmt välkommen att lära känna oss mer och kontakta oss om du har några funderingar.  

Vi på MTO Säkerhet

Vårt team består av konsulter med erfarenhet och spetskompetens inom områden som beteendevetenskap, kognitionsvetenskap, arbets- och organisationspsykologi, informationsteknologi och systemteknik. Vi utgår från systemperspektivet M-T-O och här syns en kartläggning av de kompetenser vi kan tillämpa i våra uppdrag.  

Med dessa expertkunskaper, mångårig erfarenhet från ett flertal säkerhetskritiska branscher samt med evidensbaserade metoder erbjuder vi stöd inom följande tjänsteområden:

 • Säkerhetsledning
 • Säkerhetskultur
 • Riskhantering
 • Användarperspektiv och ergonomi
 • Olycksutredning
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö

Tjänsteområden

 

Mer om vårt team

5 punkter om hur vi jobbar

 1. Vi har mångårig erfarenhet från flera domäner och använder oss av evidensbaserade metoder i våra uppdrag.
 2. Genom vårt noga utvalda team har vi en bred spetskompetens och vår policy är att i möjligaste mån arbeta minst två konsulter tillsammans i varje uppdrag.
 3. Vi utgår från ett systemperspektiv för att skapa säkra och effektiva organisationer och arbetar inom områden som kärnkraft, flyg, järnväg, spårtrafik, vägtrafik, sjöfart, brand- och utrymning och sjukvård.
 4. Våra uppdrag och utbildningar är opartiska och genomförs alltid utifrån en hög etisk standard. Vi lyssnar in varje kunds enskilda behov, kartlägger och anpassar för att åstadkomma bästa möjliga utveckling av hälsa och säkerhet i varje verksamhet.
 5. Vår rekommendation är att alltid ha ett uppstartsmöte och i större projekt inleda med en kartläggande behovsanalys.

Läs mer