Ny kollega!

2022-09-20

Vi har på senare tid stärkt upp vårt team ytterligare och är glada att få presentera vår nya kollega Bengt Göransson.

Bengt har erfarenhet av att jobba med användbarhet, användarcentrerad design och användarupplevelser. Detta för såväl produkter som digitala tjänster och IT-system. Bengt är mån om att kunna anpassa tillvägagångssätt och metodval efter projektens förutsättningar och behov och van att jobba nära affärs-, produktutvecklare och användare med metodiskt och nytänkande arbetssätt.

Jag brinner för att effektivisera och samtidigt förenkla vardagen för människor, såväl i deras arbete som på fritiden. Jag ser digitalisering som en naturlig del i detta och leds av min övertygelse om att alltid sätta användaren i centrum.

Bengt Göransson

MTO-expert

Fil. dr. Människa-datorinteraktion, Användbarhet och design

+46-706 66 32 97

 

Som expert inom Människa-datorinteraktion och användbarhet jobbar Bengt med användarupplevelsen för hela systemet, produkten eller tjänsten. Som inom allt användarcentrerat arbete innebär det hela skalan från tidiga användarstudier, via prototyping till utvärderingar och eventuell validering och uppföljning. Med Bengts erfarenhet och kompetens breddar vi möjligheten ytterligare att täcka in de förfrågningar vi får idag på att ta fram helhetslösningar inom våra tjänsteområden. 

Vi hälsar Bengt varmt välkommen till oss på MTO Säkerhet!