Nya kurser i EU-förordningar - säkerhetsarbete inom järnväg

2019-10-17

EU-förordningarna om gemensamma säkerhetsmetoder gäller alla järnvägsföretag, infrastrukturförvaltare och underhållsleverantörer. Förordningarna är lagkrav för säkerhetsarbetet på hela det europeiska järnvägsnätet. 

 

Nyheter i järnvägsförordningarna
Förutom vår en helt nya onlinekurs utvecklar vi även lärarledda kurser inom området gemensamma säkerhetsmetoder. Här undersöker vi intresset för lärarledda kurser inom: 

  • CSM SMS – Säkerhetsstyrningssystem (EU/2018/762)
  • CSM MON - Övervakning (EG/1078/2012)

 

Anmäl ditt intresse för utbildningar inom CSM SMS och CSM MON här!  

CSM RA - Riskvärdering och riskbedömning (EU/402/2013, EU/2015/1136)

Vi erbjuder redan idag en lärarledd kurs i CSM RA. Du kan boka både den som öppen kurs eller beställa den som företagsanpassade utbildning. Nästa öppna kurstillfälle 7 november 2019. 

Utbildning i CSM RA