Händelseutredning med lärande och förbättring i fokus

2022-09-20

Nyligen avslutade våra MTO-experter Marcus Lavin och Jenny Hellström ett uppdrag inom Händelse – och olycksutredning. Uppdraget innefattade en händelseutredning med fokus på att identifiera brustna barriärer, bakomliggande orsaker samt framtagning av åtgärder för att förebygga liknande händelser att inträffa igen. Efter utredning och överlämnad rapport avslutades uppdraget med en presentation hos kund med gemensam diskussion kring insikter, verksamhetens lärande inför fortsatt förbättring samt utveckling av det interna systematiska säkerhets- och arbetsmiljöarbetet.

Att ta tillvara på en utrednings resultat och åtgärdsförslag genom exempelvis en workshop med ledningsgruppen är ett föredömligt sätt för att skapa engagemang och främja organisatoriskt lärande och verksamhetsutveckling. Är din verksamhet i behov av ett liknande upplägg är ni välkomna att kontakta oss.

Kontakta oss

 

 

 

Som i alla våra utredningsuppdrag vi arbetar med använde vi oss av TEAMS för att synliggöra och kartlägga händelseförlopp, avvikelser och barriärer.

Mer om TEAMS