Med spetskompetens inom psykologi och organisationspsykologi möter vi behoven inom OSA

2022-09-20

Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter (AFS:2015:4) om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) började gälla 31 mars 2016. Det innebär bland annat att det ställs högre krav på att arbetsgivaren ska ha resurser och handlingsplaner för att hantera och förebygga kränkande särbehandling på arbetsplatsen. Flera av våra MTO-experter har en bakgrund inom psykologi och OSA är ett av de områdena vi på MTO Säkerhet har specialistkunskap inom.


Arbetsgivaren ska ge personalen rätt förutsättningar att må bra och arbeta säkert och effektivt
När det gäller att förebygga olyckor och ohälsa på arbetsplatsen är den psykiska, sociala och organisatoriska arbetsmiljön lika viktig som den fysiska. Vi ser ett ökat behov av stöd inom området i ett flertal branscher – både när det gäller kompetensutveckling och utbildning i den egna verksamheten men även resursstöd i sakfrågor och exempelvis kartläggning av behov och framtagning av handlingsplaner. 

 

När det gäller att förebygga olyckor och ohälsa på arbetsplatsen är den psykiska, sociala och organisatoriska arbetsmiljön lika viktig som den fysiska


Malin Mattson Molnar
Fil.dr. Psykologi
MTO-expert

 

MTO Säkerhet har stor kunskap och erfarenhet inom områdena ledarskap, arbetsmiljö och arbets- och organisationspsykologi. Vi erbjuder ett antal tjänster som alla syftar till att stärka organisationers systematiska arbetsmiljöarbete och tillämpning av Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Vi utbildar inom OSA
Utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2015:4) har vi på MTO Säkerhet tagit fram en utbildning inom organisatorisk och social arbetsmiljö som vi idag erbjuder företagsanpassat. 

Hör av dig till oss om du är intresserad av att veta mer om denna utbildning och läs vilka tjänster vi kan erbjuda inom tjänsteområdet organisatorisk och social arbetsmiljö.

Relaterad artikeln från DN, publicerad 2019-03-17: https://www.dn.se/ekonomi/jobb-karriar/akut-brist-pa-utredare-av-krankande-sarbehandling/

Kontakta oss

 

Organisatorisk och social arbetsmiljö