Med fokus på ledarens roll

2022-09-20

 

Den 30 september höll Lena Kecklund och Marcus Lavin en halvdagsutbildning i Säkerhetskultur för medlemsföretagen i Håll Nollan. 

 

Fokus på ledarens roll för säkerhetsarbetet
Utbildningen fokuserade på ledningens roll och påverkan i säkerhetsarbetet, sambandet mellan säkerhet och produktivitet och gav deltagarna konkreta verktyg för att skapa en god säkerhetskultur. Utbildningen riktade sig till Håll Nollans medlemsföretag där totalt 40 ledare från de 63 medlemsföretag deltog. 

Vi är glada över den stora uppslutningen vilket visar på ett stort engagemang och att man verkligen tar säkerhetsarbetet på allvar.

Ulrika Dolietis, VD Håll Nollan

Temperaturmätning av säkerhetskulturen
Utbildningen innehöll både teoretiska och praktiska delar, bland annat fick deltagarna göra en ”temperaturmätning” av den egna verksamhetens nivå på säkerhetskultur genom vår enkät ”Vägen till en god säkerhetskultur”. Resultatet bidrog till erfarenhetsutbyte mellan deltagarna och grupparbete kring möjliga steg för utveckling av säkerhetskulturen – både i den egna verksamheten men även gemensamt i branschen.

Läs gärna Akademiska Hus artikel om utbildningen: https://www.akademiskahus.se/aktuellt/nyheter/2019/10/ledare-i-byggbranschen-utbildas-for-sakrare-arbetsplatser/ 

"Uppslutningen och engagemanget under utbildning är ett utmärkt föredöme för branschens ledare när det gäller prioriteringen av arbetsmiljö och säkerhet. Med fokus på det gemensamma budskapet och det otroligt viktiga målet förmedlar medlemmarna en viktig riktning i en högaktuell satsning på nationell nivå." 

Lena Kecklund, VD, MTO Säkerhet
Marcus Lavin MTO Säkerhet, Ulrika Dolietis Håll Nollan och Lena Kecklund MTO Säkerhet.

Marcus Lavin MTO Säkerhet, Ulrika Dolietis Håll Nollan och Lena Kecklund MTO Säkerhet.

Ledarens möjligheter att bidra till en god säkerhetskulturer

Vi på MTO Säkerhet har lång erfarenhet av att utbilda ledare och organisationer i säkerhetskultur samt arbeta med att kartlägga, utreda, analysera och ge stöd i utvecklingsarbete.

Här är några sammanfattande verktyg för dig som ledare:

  • Visa på rätt beteende och prioritering av frågan
  • Förmedla säkerhetsvärderingar i din kommunikation
  • Var delaktig i säkerhetsarbetet i vardagen
  • Ta initiativ till säkerhetsförbättringar

Är du intresserad av en liknande utbildning, workshop eller vill veta mer om oss och hur vi stöttar olika branscher och företag är du välkommen att höra av dig!

Kontakta oss

Tack till alla som deltog den 30 september på den halvdagsutbildning i Säkerhetsledarskap som Håll Nollan och MTO Säkerhet anordnade.

Tack till alla som deltog den 30 september på den halvdagsutbildning i Säkerhetsledarskap som Håll Nollan och MTO Säkerhet anordnade.