Välkommen Malin!

2022-09-20

Vi på MTO Säkerhet fortsätter att rekrytera kompetenser för att möta den ökade efterfrågan inom våra tjänsteområden. Nu under hösten har vi stärkt upp vårt team ytterligare genom att välkomna Malin Presthus till oss. 

Malin Presthus är trafiksäkerhetsspecialist med inriktning på fordonssäkerhet, revision och riskbedömning med 15 års erfarenhet av arbete med trafiksäkerhetsfrågor inom järnväg och övrig spårtrafik.

 

Malin Presthus

Civilingenjör, Trafiksäkerhetsspecialist och MTO-konsult

+46-73-801 17 80

Det händer en hel del spännande inom järnväg och Malin ansluter sig till oss med både kunskap och erfarenhet från olika verksamheters trafiksäkerhetsarbete - både hos trafikentreprenörer och fordonsunderhållare.

Malin är van att tillämpa och tolka regelverk, lagstiftning och standarder - bland annat genom arbete med riskhantering enligt CSM-RA och genomförande av riskanalyser. Hon har under hösten hunnit varit kursledare på vår utbildning i CSM RA två gånger och kommer även fortsätta vara det tillsammans med Lena Kecklund. Två kursledare med stor kunskap och erfarenhet inom säkerhetsarbete och MTO-frågor inom järnväg.

Med sin kunskap i hur ett systematiskt trafiksäkerhetsarbete bedrivs utifrån ett systemperspektiv samt erfarenhet från både riskanalysarbete, verksamhetsutveckling och uppföljning av säkerhetsarbete hos trafikentreprenörer och inom fordonsprojekt inom järnväg vet vi att Malin är en stor tillgång för oss, våra utbildningssatsningar och i våra projekt och samarbeten.

Vi är glada att ha Malin hos oss och hälsar henne varmt välkommen!