Nationella insatser för stärkt ledarskap i hälso- och sjukvården

2022-09-20

MTO Säkerhet har tillsammans med myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys) tagit fram rapporten Åt samma håll – Nationella insatser för stärkt ledarskap i hälso- och sjukvården (Rapport 2019:3.) Rapporten är resultatet av ett regeringsuppdrag och utgår från den tidigare rapporten Visa vägen i vården (Rapport 2017:7).

Med spetskompetens i grundarbetet

Våra MTO-experter Malin Molnar, Eva-Lotta Nylén och Jenny Hellström har arbetat med underlaget till rapporten utifrån både kartläggningar, kunskapssammanställningar och intervjuer med chefer på regionalnivå inom både kommun och landsting.


Arbetet har resulterat i ett antal förslag på insatser för att kunna möta morgondagens utmaningar inom hälso- och sjukvården och rapporten har nu överlämnats till Regeringen. Förslagen utgår bland annat från att chefer och ledare behöver ökad kompetens inom områden såsom systemförståelse, förändringsledning och personcentrering.

Här sammanfattar vi några resultat som förslagen i rapporten baserats på:

  • Ledarskapsutvecklingen i landsting och kommuner behöver bli mer kunskapsbaserad.
  • Insatser behövs för att göra det mer attraktivt att vara chef och ledare inom hälso- och sjukvården.
  • Det finns behov av mer praktiknära forskning inom ledarskap, ledning och styrning i hälso- och sjukvården.

Här kan du läsa rapporten i sin helhet: https://www.vardanalys.se/rapporter/at-samma-hall/