MTO Säkerhets VD Lena summerar 2019

2022-09-20

Lenas Julbrev 2019 

Nu kan de flesta av oss se fram emot en helgledighet då vi kan koppla av, ladda inför nästa år och umgås med nära och kära. Vi skickar med våra tips för återhämtning och bjuder nedan på reflektioner från året som gått och några blickar framåt. 

När vi summerar år 2019 ser vi utmaningar på flera områden relaterade till människa, teknik och organisation de kommande åren. Vad kan vi på MTO Säkerhet göra för att hantera de samhällsutmaningar som ligger framför oss?

VD Lena Kecklund summerar traditionsenligt det gångna året.

Vårt arbete på MTO Säkerhet handlar om att använda vår kunskap inom MTO i arbetsmetoder som bidrar till säkerhet, effektivitet och långsiktig hållbarhet i samhälle och verksamheter. Under året har vi hunnit med att bidra och göra skillnad inom många verksamheter och branscher som vi vill dela med oss av i julbrevet tillsammans med några reflektioner om samtiden.

Under året har det bland annat blivit tydligare att alla inte kommer köra runt i självkörande bilar inom en snar framtid. Fordonstillverkarna har äntligen börjat inse att det inte bara är att ersätta föraren med kameror, sensorer och maskininlärning. Det kommer fortsatt, inom en överskådlig framtid, att handla om ett samspel mellan förare och fordon där det gäller att fokusera på hur tekniken kan stödja föraren att köra säkert och undvika olyckor och incidenter. Här behövs MTO-perspektivet för att säkerställa att förarstöd och informationsmiljöer i bilar ska fungera säkert och effektivt, samma gäller så klart även inom applikationer såsom, tåg, flygplan och kontrollrum.

Inom järnväg och spårtrafiken har vi fortsatt vårt arbete med att skapa säkra och användbara tågledningssystem och spårfordon. Här finns spännande utvecklingsmöjligheter under kommande år i de satsningar som görs inom digitaliserings- och infrastrukturprojekt.

Under året infördes även krav på arbete med MTO och säkerhetskultur inom det europeiska järnvägsområdet genom EU-förordning 2018/762 CSM SMS. Liknande krav har sedan länge funnits inom exempelvis luftfart och kärnkraft. För järnvägsområdet är de nya kraven ett viktigt kliv framåt för att skapa ett modernt och harmoniserat kvalitets- och säkerhetsarbete. Nya CSM SMS ger viktiga verktyg för att utveckla en säker verksamhet med fokus på ständiga förbättringar. För alla verktyg krävs kompetenta och skickliga hantverkare och vi har under året fått möjlighet att hjälpa flera kunder att tillämpa de nya kraven. Under våren 2020 lanserar vi därtill en webbutbildning om CSM SMS som en utveckling av vårt kursutbud. Läs mer och anmäl ditt intresse för inbjudan till kursen på kurssidan, CSM Orienteringskurs

Inom sjöfart fick vårt arbete med MTO-perspektivet för hållbarhet och förbättrat miljöarbete under det här året internationell uppmärksamhet i Miami Herald. MTO-perspektivet testades framgångsrikt för hållbarhetsarbete. Även inom vården har MTO-arbetet en stor betydelse och där har vi bland annat tillsammans med Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys) tagit fram rapporten Åt samma håll – Nationella insatser för stärkt ledarskap i hälso- och sjukvården. En rapport som presenterades i Almedalen.

Runt om i arbetslivet ser vi att många branscher har höga olyckstal. Sveriges regering har antagit en nollvision mot dödsolyckor och förebyggande av arbetsolyckor. Vi på MTO Säkerhet har under året fortsatt samarbetet med branschinitiativet Håll Nollan för att minska olyckstalen och vi medverkar även som expertstöd i det regeringsuppdrag som Arbetsmiljöverket fick i somras kring nollvisionen.

Vi arbetar främst i säkerhetskritiska branscher och har under året gjort vissa riktade satsningar. Under 2019 lanserade vi en utbildning i händelse- och olycksutredning som är specifikt inriktat mot byggsektorn. Vi har dessutom genomfört utbildning i säkerhetskultur och ledarskap för VD:s inom branschen. Tack till Håll Nollan för förtroende att få genomföra denna utbildning.

Intresset för våra inspirationsseminarier och utbildningar har varit stort under året som gått, exempelvis har vi arbetat med energi- och gasbranschen för att utveckla säkerhetskultur och ledarskap och även hållit kurser internationellt inom händelse- och olycksutredning.

Riktigt allt vi gjort under året har jag inte ramat in ovan men det visar ändå att arbetsmiljö och säkerhet alltmer inkluderas hållbarhetsarbetet och att kunskap om oss människor och hur vi samspelar med teknik och organisation är en central del i all utveckling och effektivisering.

Tack till er alla som vi har haft möjlighet att samarbeta med under året. Vi ser fram emot våra fortsatta samarbeten för att tillsammans med er skapa ett säkert och hållbart samhälle.

Vi önskar dig en God Jul och ett Gott Nytt År!

Istället för att skicka julkort skänker vi pengar till välgörenhet.

Istället för att skicka julkort skänker vi pengar till välgörenhet.