Nya krav och riktlinjer för MTO-arbete

2022-09-20

På uppdrag av Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA) har MTO Säkerhet utformat nya riktlinjer för de kraven på MTO-arbete som ingår i den nya lagstiftningen CSM SMS.

De omarbetade förordningarna lägger ett stort fokus på samspelet MTO/human factors, systemsäkerhet och säkerhetskultur. Vi på MTO Säkerhet har arbetat fram guidelines för flera av de nya lagtexterna på uppdrag av ERA.

Förändringarna i den nya järnvägslagstiftningen innebär en viktig vidareutveckling av trafiksäkerheten på järnvägsområdet och där vi tagit fram riktlinjer för att hjälpa tillsynsmyndigheter och aktörer att tillämpa de nya kraven. I juni 2019 började den nya lagstiftningen CSM SMS för Europas järnvägar att gälla.

Här hittar du den framtagna guiden: https://www.era.europa.eu/sites/default/files/activities/docs/guide_sms_requirements_en.pdf

Hur arbetar du med M-T-O i praktiken?

Vi på MTO Säkerhet anordnar både företagsanpassade och öppna utbildningar i CSM RA. En utbildning där du bland annat får lära dig hur MTO-perspektivet ska tillämpas vid användning av CSM RA - den gemensamma säkerhetsmetoden för riskvärdering och riskbedömning. Riskhantering enligt CSM RA är en del som ingår i CSM SMS.

Mer om CSM RA-utbildningen

Intresse för fler kurser inom CSM?