En spaning från Almedalen 2019

2022-09-20

MTO Säkerhet deltog på årets Almedalsvecka. Ett av de teman som togs upp under veckan var att dödsolyckor i det svenska arbetslivet har ökat och att åtgärder krävs.  Regeringen gav i juni 2019 Arbetsmiljöverket i uppdrag att analysera förhållanden som bidragit till dödsolyckor i några särskilt drabbade branscher. Vi på MTO Säkerhet tycker att det är hög tid att man från den högsta politiska nivån tydligt pekar ut säkerhet och arbetsmiljö som viktiga förbättringsområden. Säkerhet och arbetsmiljö ingår i Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen men behöver få ett större utrymme. Säkra arbets- och livsmiljöer är självklara delar i ett hållbart samhälle.

Att utreda och analysera olyckor för att hitta orsaker på systemnivå är en förutsättning för att kunna förebygga och minska olyckorna. MTO Säkerhet har under många år arbetat med att utreda olyckor i olika branscher. Vi utbildar också företag och myndigheter i olycksutredningsmetodik och under flera år har vi arbetat i byggbranschens gemensamma satsning ”Håll nollan” för att minska olyckor.

Det finns kunskap och verktyg tillgängliga så att vi kan minska arbetsplatsolyckorna.

Låt oss arbeta tillsammans och använda dem!