Första steget i samarbete med Intergo

2022-09-20

Den 15 maj 2019 tog Richard van der Weide (VD för Intergo) och Lena Kecklund (VD för MTO Säkerhet) ett första steg mot internationellt samarbete i projekt.

Intergo och MTO Säkerhet är båda välrenommerade konsultföretag inom säkerhet och human factors. Båda företagen har en stark ställning i sina hemland och utför även internationella projekt.

Ett grundläggande avtal har nu slutits mellan de två parterna för att bättre kunna konkurrera i större internationella frågor. Samarbetet förväntas växa till en bredare allians.