Vårdanalys presenterade rapporten i Almedalen

2022-09-20

Tillsammans med Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys) har vi på MTO Säkerhet tagit fram rapporten Åt samma håll – Nationella insatser för stärkt ledarskap i hälso- och sjukvården (Rapport 2019:3). Under Almedalsveckan presenterade myndigheten rapporten och bjöd in till efterföljande paneldiskussion om några av de utvecklingsområden som rapportens resultat pekar på.

 

Presentation och paneldebatt 

Kajsa Westling som är utredare på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys) var i Almedalen och presenterade rapporten Åt samma håll – Nationella insatser för stärkt ledarskap i hälso- och sjukvården (Rapport 2019:3).

Utgångspunkten var att lyfta fram de många utmaningar som vården står inför, samt det stöd och nya kompetenser som behövs för att kunna skapa bättre förutsättningar för gränsöverskridande verksamhetsutveckling och innovation.

Efter Kajsa Westlings presentation diskuterades rapporten vidare i en paneldebatt där Emma Spak (Samordnare av Nära Vård SKL), Vivianne Macdisi (Regionråd Uppsala, Socialdemokraterna) och Peter Graf (VD, Vårdbolaget Tiohundra) deltog.

Efter presentation bjöds deltagarna in till paneldebatt.

Efter presentation bjöds deltagarna in till paneldebatt.

Förslagen i rapporten utgår bland annat från att chefer och ledare behöver ökad kompetens inom områden såsom systemförståelse, förändringsledning och personcentrering. 

Panelen diskuterade frågor som ...

  • Vilken typ av ledare behöver offentlig sektor för att bemöta komplexitet i vården?
  • Hur hanterar våra myndigheter och organisationer en växande samhällskomplexitet?
  • Vad får det för konsekvenser om vi inte kan anpassa våra organisationer efter den växande samhällskomplexiteten? 

Samtliga deltagare i panelen var överens om att ledarskapsutvecklingen i landsting och kommuner behöver bli mer kunskapsbaserad samt att insatser behövs för att göra det mer attraktivt att vara chef och ledare inom hälso- och sjukvården.

Sammanfattningsvis finns det fem särskilt identifierade utvecklingsområden för fortsatt utveckling:

  1. Stärkta förutsättningar för ett verksamhetsnära ledarskap
  2. Ökad attraktivitet i chefskapet
  3. Stärkt förmåga att leda i komplexitet, förändring och förbättring
  4. En mer strategisk och kunskapsbaserad ledarskapsutveckling
  5. Mer sammanhängande nationell och regional styrning
Presentation av rapporten Åt samma håll – Nationella insatser för stärkt ledarskap i hälso- och sjukvården (Rapport 2019:3).

Presentation av rapporten Åt samma håll – Nationella insatser för stärkt ledarskap i hälso- och sjukvården (Rapport 2019:3).

Här kan du läsa rapporten i sin helhet: https://www.vardanalys.se/rapporter/at-samma-hall/

MTO Säkerhet har ett ramavtal med Vårdanalys och ser fram emot att fortsatt bidra till att skapa bättre förutsättningar för en effektiv och säker utveckling av svenska hälso- och sjukvård.