Nya uppdrag inom vård & omsorg

2022-09-20

Våren 2018 kom nya förskrifter från Strålsäkerhetsmyndigheten. Föreskrifter som bland annat innefattade ett utökat krav på verksamheter med joniserande strålning inom vården att arbeta i enlighet med ett MTO-perspektiv. I och med dessa utökade krav har vi på MTO Säkerhet fått flera förfrågningar om att genomföra utbildning för vårdpersonal i MTO. 

Är du också intresserad av stöd och råd för att uppfylla kraven på bästa sätt är du välkommen att kontakta oss.

 

Kontakta oss

 

Vård och omsorg