Eva-Lotta föreläser om förändringsledning på Arbetslivsdagarna

2022-09-20

MTO Säkerhet föreläser om förändringsledning på Arbetslivsdagarna 2018: "Hur reagerar vi som individer på förändringar i organisationer?"

Den psykiska, sociala och organisatoriska arbetsmiljön är lika viktig som den fysiska när det gäller att förebygga olyckor och ohälsa på arbetsplatsen. När organisationsförändringar sker är det extra viktig att vara medveten om vad som påverkar oss och hur. 

Under Arbetslivsdagarna 4-5 december föreläser vår MTO-expert Eva-Lotta Nylén om förändringsledning och hur du skapar goda förutsättningar för förändring genom ökad kunskap om individen. Med stöd i forskning och egen erfarenhet från förändringsledning belyser Eva-Lotta förändring från ett medarbetarperspektiv och hur organisationer kan använda sig av individkunskapen för att få med sig medarbetarna i förändringen. Två beröringspunkter i presentation är:

  • Hur reagerar vi som individer på förändringar i organisationer?
  • Vad kan vara bra att känna till om människans drivkrafter och motkrafter för att skapa goda förutsättningar för ett framgångsrikt förändringsarbete?

En ökad förståelse för och kunskap om medarbetares upplevelse och beteenden i samband med förändring i en organisation kan bidra till att uppnå målen med förändringsarbeten.

 Eva-Lotta-Nylen-MTO-Safety-Arbetslivsdagarna2018

Eva-Lotta Nylén är MTO-expert och Fil. dr. Psykologi.

 

ARBETSLIVSDAGARNA 4-5 DECEMBER 2018 

Arbetslivsdagarna 2018 riktar sig till dig är nyfiken på nyttiga rön, erfarenheter och verktyg om kontor, arbetsmiljö och arbetssätt och du kan välja att delta under hela eller delar av evenemanget.

ERBJUDANDE VID BOKNING! Ange #MTO vid anmälan så får du 20% rabatt eller kan boka 5 platser - betala för 3.

 Mer om Arbetslivsdagarna 2018 och bokning

 

MTO-Säkerhet-Arbetslivsdagarna-2018

 

Vi på MTO Säkerhet arbetar dagligen med att stärka organisationers systematiska arbetsmiljöarbete och har en hög expertkompetens och bred erfarenhet samlade i vårt MTO-team. 

Organisatorisk och social arbetsmiljö