Säkerhetskultur för Håll Nollan

2022-09-20

Att tillsammans samla befintlig kunskap och dela den i branschen, samt att identifiera och fylla de kunskapsluckor som finns kring arbetsmiljö och säkerhet i byggprojektets olika faser, är en av de viktiga frågorna som Håll Nollan driver i byggbranschen. Med anledning av det arrangeras en rad inspirationsseminarium under 2018 i syfte att inspirera och kompetensutveckla branschen inom ämnen relaterade till säkerhet och arbetsmiljö.

I april medverkande vår VD Lena Kecklund vid ett tillfälle där hon föreläste på ämnet Riskhantering i praktiken och i maj höll vi ett inspirationsseminarium kring Olycks- och händelseutredning.

Seminarium om säkerhetskultur och människokunskap

Den 20 juni är det dags för nästa inspirationsseminarium då vår MTO-expert Marcus Lavin kommer att bidra med ämneskunskap och expertis kring säkerhetskultur ur ett MTO-perspektiv och mänskligt beteende i relation till säkerhetskultur.

Om Säkerhetskultur

image


"- För att skapa säkerhet i en riskfylld verksamhet är det av avgörande betydelse att varje chef och medarbetare har vikten av säkerhet som en gemensam övertygelse och grundläggande värdering. Men framförallt att säkerhetskulturen har fäste på strategisk nivå och inte minst på branschnivå."
 

- Marcus Lavin, MTO-expert och projektledare Håll Nollan

 Tillsammans med Marcus arbetar även vår MTO-expert Jenny Hellström med i projektet Håll Nollan.

Andra inbjudna talare är Fredrik Rosengren, Behavior Design group, Gustav Edstrand och Christine Lundh, Skanska samt Lars-Gunnar Larsson, NCC. De kommer att guida gästerna genom vilka framgångsfaktorer och fallgropar det finns när man vill bygga en säkerhetskultur, samt hur man med hjälp av beteendeanalyser kan förändra attityder och motivera medarbetare att agera säkrare.

 

Läs mer och du som medlemsföretag i Håll Nollan kan boka din plats på seminariet på Håll Nollans webbplats; http://hallnollan.se/kalender/2018-06-20-att-bygga-en-saekerhetskultur/