Frukost för Håll Nollan!

2022-09-20

Idag höll vi ett frukostseminarium inom ramen för vårt arbete i Håll Nollan, Samverkan för noll olyckor i byggbranschen. Temat för seminariet var Olycks- och händelseutredning där vi belyste vikten av att ha med sig MTO-perspektivet i utredningsarbetet. Vi visade på lärande exempel från andra branscher och presenterade den systematiska metodik vi använder oss av samt vårt stödverktyg TEAMS för att kunna kommunicera sin utredning och resultat. Morgonen avslutades med gemensam diskussion om lärdomar i branschen och Håll Nollans del i samverkan.

 

Förutom att vi på MTO Säkerhet anlitas för att genomföra olycks- och händelseutredningar arbetar vi även proaktivt inom området för att utforma rutiner och arbetsmetoder för att förhindra olyckors uppkomst. Kompetens är även en viktig del i utredningsarbetet – dels för att kunna genomföra utredningarna men även för att kunna förvalta innehållet och resultatet. Vi erbjuder både öppna och företagsanpassade utbildningar. 

Att lära av olyckor och tillbud är en viktig beståndsdel i säkerhetsarbetet.

Mer om Olycksutredning

MTOSäkerhet_HållNollan_frukosttema_Lena MTOSäkerhet-Håll-Nollan-frukosttema-Olycksutredning

 

Platser kvar till MTO-utbildning nästa vecka! Vi passar här på att flagga för att vi har platser kvar till vår MTO-utbildning redan nu nästa vecka, onsdag 16 maj - "MTO-utbildning - säkerhet och effektiv utveckling genom samverkan M-T-O". 

En utbildning i MTO-perspektivet och som ger en bra introduktion och orientering i vad en organisation behöver ha med sig för kunskap när det gäller samverkan mellan människa, teknik och organisation. Så är du intresserad av kompetensutveckling inom MTO-perspektivet finns ett fåtal platser kvar till utbildningen nästa vecka!

Läs mer och boka plats

Är du intresserad av inspirationsträffar?
Just den här frukosten anordnade vi för medlemsföretagen inom Håll Nollan men vi bjuder några gånger per år in till olika typer av inspirationsseminarium. För att inte missa något tillfälle vill vi tips dig att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev