Vårt starka team har blivit ännu starkare!

2022-09-20

Vi har glädjen att presentera våra två nya kollegor Anna Bärjegård, Magister Kognitionsvetenskap och Stefan Mattsson, Civilingenjör Automation och Mekatronik.

Anna har sedan drygt 10 år arbetat med olika frågor inom MTO-området med ett fokus främst på organisationsfrågor, ledningssystem och säkerhetsledning. Anna har lång erfarenhet som utredare, projektledare, internrevisor samt processledare. Allt detta gör Anna till en expert på kvalitetsarbete samt styrning av säkerhetskritiska verksamheter.

Stefan har efter elva år som ansvarig för att leda projekt och HMI-förändringar i kontrollrum inom processindustrin stor erfarenhet av att leda tvärfunktionella grupper mot gemensamma mål. Att förstå olika intressenters behov och motivatorer samt en kommunikativ förmåga är grundläggande för att nå framgång i dessa projekt. Teknik som utgår från användaren och situationen (behov) är det som driver Stefan framåt i sitt arbete och hans bakgrund från teknik (civilingenjör) med kompletterande studier i psykologi är där till stor nytta.

Vi hälsar våra nya medarbetare varmt välkomna i MTO gänget!