InnoTrans 18-21 september

2022-09-20

Kom och träffa oss på årets upplaga av InnoTrans i monter 209, i hall 11.2 (International Hall).

InnoTrans är den ledande internationella mässan för transportteknik och arrangeras vartannat år i Berlin. Mässan delas upp i fem olika segment: järnvägsteknik, järnvägsinfrastruktur, kollektivtrafik, interiör och tunnelkonstruktion. Alla 41 hallar på utställningsområdet i Berlin står öppna.

En unik egenskap på InnoTrans är dess utomhus- och spårutställningsområde, där allt från tankvagnar till höghastighetståg visas upp på 3 500 meter spår.

Sedan 2016 erbjuder InnoTrans även bilfabrikanter möjlighet att visa upp sina bussar.

InnoTrans organiseras av Messe Berlin och den tolfte InnoTrans kommer i år att äga rum den 18–21 september.

InnoTrans 2018, 18-21 september, Berlin

InnoTrans 2018, 18-21 september, Berlin