Inspireras av samverkan och säkerhetskultur!

2022-09-20

Säkerhetskultur med hjälp av MTO-perspektivet

Vi på MTO Säkerhet har tidigare berättat om vårt engagemang i Håll Nollan och föreningen ”Samverkan för noll olyckor i byggbranschen” som står bakom branschinitiativet. Det här är ett initiativ som möjliggör ett tätare samarbete och utbyte mellan medlemsföretagen när det gäller både kunskap och erfarenheter. En del i vårt arbete med Håll Nollan är att vi projektleder arbetsgrupperna och en annan är att vi föreläser på inspirationsseminarier som medlemsföretagen bjuds in till.

Här bjuder vi på en kort resumé av senaste tillfället vi hade förra veckan där Marcus Lavin från oss var en av talarna tillsammans med Fredrik Rosengren och Erik Matton från Behavior Design Group samt Gustav Edstrand från Skanska.

SEMINARIET OM HUR MAN BYGGER SÄKERHETSKULTUR

Onsdag 20 juni, Helio Hornstull

Håll Nollans VD Ulrika Dolietis inledde med att hälsa välkommen och berätta om Håll Nollans och dess medlemmars arbete för en säkrare byggbransch.

Fredrik Rosengren och Erik Matton, Behavior Design Group talade om beteeendebaserad säkerhet och Gustav Edstrand från Skanska delade med sig av sina erfarenheter samt Skanskas resa och satsning för att stärka sin säkerhetskultur.

Vår MTO-expert belyste säkerhetskultur utifrån vikten av helhetsperspektivet för att skapa en bra kultur och hur alla delar inom människa, teknik och organisation (MTO) behöver samverka.

Vikten av MTO och systemperspektivet är aldrig så aktuellt som när vi pratar förståelse och utveckling av säkerhetskultur, det handlar om att se helheten.

- Det finns alltid ett skäl till att vi människor beter sig som vi gör. Vi behöver arbeta med inre motivation för att följa regler och agera säkert men även skapa rätt förutsättningar för människan att kunna agera säkert. Förståelsen om varför vi ska göra en viss sak styr motivationen och därmed även beteendet. Vikten av MTO och systemperspektivet är aldrig så aktuellt som när vi pratar förståelse och utveckling av säkerhetskultur, det handlar om att se helheten, menar Marcus.

Tips! Här till höger kan du ladda ner den presentationen som Marcus gjorde på inspirationsseminariet om säkerhetskultur.

Se inspelningen från seminariet via Håll Nollans Facebooksida https://www.facebook.com/hallnollan/

Säkerhetskultur-MTO-Säkerhet-Håll-Nollan