Ramavtal med Vårdanalys

2022-09-20

MTO Säkerhet är mycket stolta över att teckna ramavtal med Vårdanalys för konsulttjänster avseende utredning, utvärdering och uppföljning inom vård och omsorg.

– Vi är väldigt glada över att ha blivit utvalda att stötta Vårdanalys i deras viktiga arbete, säger Malin Mattson Molnar försäljningsansvarig  på MTO Säkerhet. Det här ger oss goda förutsättningar att fortsätta bidra till utveckling av vård, omsorg och socialtjänst på nationell nivå.

Vi på MTO Säkerhet ser fram emot fler intressanta utredningsuppdrag inom vård och omsorg. Vi tycker också att det är positivt att det sker satsningar på patientsäkerhet och arbetsmiljö inom vården samt att MTO-perspektivet ges ett större utrymme.