MTO Säkerhet utbildar i OSA

2022-09-20

Vi har på efterfrågan tagit fram en utbildning inom organisatorisk och social arbetsmiljö utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2015:4). Vår första genomförda utbildningsomgång var mycket uppskattad av kunden och berörde dels hur du kan jobba proaktivt med frågor såsom chefers och arbetsmiljöansvarigas kunskapskrav inom arbetsmiljö, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling ur ett MTO-perspektiv. Förutom dessa frågors roll i det systematiska arbetsmiljöarbetet, tar utbildningen även upp kopplingen mellan dessa områden och förekomsten av ohälsa, olyckor och incidenter samt metoder för hur riskerna kan förebyggas.

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Hör av dig till oss om du är intresserad av att veta mer om denna utbildning och läs vilka tjänster vi kan erbjuda inom tjänsteområdet organisatorisk och social arbetsmiljö.

Kontakta oss