Styrelseuppdrag Human Factors Network

2022-09-20

Lena Kecklund har blivit invald i HFNs styrelse

I egenskap av erkänd expert inom området MTO, och med bred erfarenhet från flertalet säkerhetskritiska branscher, har vår VD Lena Kecklund blivit invald att sitta i styrelsen för HFN, Human Factors Network in Sweden. 

 

HFN är ett viktigt forum för att skapa nätverk och sprida kunskaper. Vi ser fram emot kunna bidra i HFN:s strategiska arbete.

Lena Kecklund MTO-expert invald i styrelsen Human Factors Network 

Lena Kecklund, MTO Säkerhet AB 

HFN är ett viktigt Human Factor-forum där MTO Säkerhet nu ansluter vid sidan av övriga organisationer och företag som deltar i nätverket. På HFNs egna hemsida kan du läsa mer om aktuella medlemsföretag.

Mer om Human Factors Network in Sweden