Styrelseuppdrag Human Factors Network

2018-11-08

Lena Kecklund har blivit invald i HFNs styrelse

I egenskap av erkänd expert inom området MTO, och med bred erfarenhet från flertalet säkerhetskritiska branscher, har vår VD Lena Kecklund blivit invald att sitta i styrelsen för HFN, Human Factors Network in Sweden. 

 

HFN är ett viktigt forum för att skapa nätverk och sprida kunskaper. Vi ser fram emot kunna bidra i HFN:s strategiska arbete.

Lena Kecklund MTO-expert invald i styrelsen Human Factors Network 

Lena Kecklund, MTO Säkerhet AB 

HFN är ett viktigt Human Factor-forum där MTO Säkerhet nu ansluter vid sidan av följande organisationer och företag som nu deltar i nätverket:

MTOSafety-HumanFactorsNetwork

Mer om Human Factors Network in Sweden