Forskningsuppdrag åt Strålsäkerhetsmyndigheten

2022-09-20

Organisatoriska risker avseende strålsäkerhet i ekonomiskt pressade lägen

Vi på MTO Säkerhet bidrar kontinuerligt med forskning inom viktiga områden och har åter fått förtroendet från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) att utföra forskning. Den här gången gäller det organisatoriska risker avseende strålsäkerhet i ekonomiskt pressade lägen. I skrivande stund pågår den här forskningen fortfarande men vissa preliminära resultat presenterades redan under vårt seminarium i Almedalen 2 juli av vår MTO-expert Malin Mattson Molnar. 

Program Almedalen

Kärnkraftsbranschen befinner sig i en ekonomiskt pressad situation och ett av projektets syfte är därför att kartlägga vilka eventuella konsekvenser den nya ekonomiska situationen kan medföra för strålsäkerheten. Ett annat syfte är att föreslå åtgärder som kan bidra till att säkerställa att strålsäkerheten inte äventyras under sådana omständigheter.

MTO Säkerhet vann i konkurrens med 6 andra sökande på att vi bäst svarade mot SSM:s förväntningar på forskningsuppdraget tillsammans med en gedigen kompetens inom området.