Ramavtal mellan PEAB och MTO Säkerhet

2022-09-20

MTO Säkerhet AB och Peab-koncernen har tecknat avtal om specialiststöd för att arbeta med MTO-perspektiv och verktyg för att utveckla arbetsmiljöarbetet.

”Vi ser fram emot ett långsiktigt arbete tillsammans med Peab och ser dem som ett utmärkt föredöme för branschen när det gäller att implementera MTO-perspektivet och prioritera arbetsmiljö och säkerhetsarbete” säger Lena Kecklund, VD för MTO Säkerhet.

En del i satsningen är att utveckla säkerhetskulturen där kompetens, metod och systematik är betydande beståndsdelar.

”Vi fortsätter nu vår utveckling med att lära från tillbud och händelser för att utveckla vårt arbetsmiljö- och säkerhetsarbete” säger Carina Capocci, biträdande Arbetsmiljöchef koncern Peab.

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med cirka 15 000 anställda och kontor i Sverige, Norge och Finland, samt en omsättning på cirka 51 miljarder kronor. Utvecklingsarbetet hoppas man ska kunna gynna hela koncernen:

”Peab-koncernen kommer att ha stor nytta av MTO-verktyg och -metodik i arbetet med att utveckla arbetsmiljö och bidra till arbetet med ständiga förbättringar” säger Urban Alm, Arbetsmiljöchef koncern Peab.