PRESSMEDDELANDE: Innebär effektiviseringar i organisationer en samhällsrisk?

2022-09-20

MTO Säkerhet bjuder in till seminarium där talare från tre säkerhetskritiska verksamheter berättar om hur nya affärsmodeller, digitalisering och global konkurrens påverkar verksamheterna och hur man med hjälp av forskning och branschsamverkan skapar bättre förutsättningar för att hantera konsekvenserna.

Inbjudan-Almedalen-2018

MTO Säkerhet bjuder in till seminarium och paneldiskussion i Almedalen den 2 juli.

Nya affärsmodeller, digitalisering och global konkurrens innebär förändringar och nya förutsättningar för oss som konsumenter, arbetstagare, företag och samhällsmedborgare. Idag ser vi att alla verksamheter gör effektiviseringar och förändringar. Även verksamheter där fel och olyckor kan få stora konsekvenser måste spara och effektivisera.

  • Innebär då dessa effektiviseringar ökade risker i samhället och/eller för individer?
  • Innebär effektiviseringar i säkerhetskritiska branscher nya risker om leveranskvalitet försämras?
  • Vad kan vi göra för att hantera sådana risker?

Transportsektorn, kärnkraftindustrin och byggindustrin är exempel på säkerhetskritiska branscher där ovan nämnda förändringar skett. MTO Säkerhet har därför valt att bjuda in representanter från Transportstyrelsen, Strålsäkerhetsmyndigheten och Håll Nollan som berättar hur de genom bland annat forskningsinitiativ och branschsamverkan arbetar med att identifiera och förebygga risker. 

Seminarium, paneldiskussion och mingel: Måndag 2 juli kl 15:00 Kilgränd 1 (övre lokalen)
Seminariet med efterföljande paneldiskussion modereras av Petra Lindfors, Professor i arbets- och organisationspsykologi vid Stockholms universitet. Medverkande är:

Staffan Söderberg, chef för sektionen för flygbolag på Transportstyrelsen, som berättar om forskning som visar på betydelsen av att arbeta systematiskt med riskbaserad tillsyn.

Karin Lindström från Strålsäkerhetsmyndigheten berättar om forskning som visar en ökad upplevelse av att ekonomi och effektivisering fått större fokus de senaste åren och att det är en utveckling som fått följdeffekter för olika verksamheter. Malin Mattson Molnar från MTO Säkerhet presenterar även preliminära resultat från det aktuella forskningsuppdraget.

Vi på MTO Säkerhet bidrar kontinuerligt med forskning inom viktiga områden. Vi lever i en föränderlig värld och behöver hela tiden utöka våra kunskaper om de risker och möjligheter förändringarna medför. ”Att förstå konsekvenserna av förändringarna och för att kunna hantera dem är en förutsättning för ett säkert och hållbart samhälle.” säger Lena Kecklund, VD för MTO Säkerhet.

För att hantera risker i samband med förändringar är det också viktigt att kunna lära mellan olika branscher säger Ulrika Dolietis, VD för Håll Nollan, byggbranschens gemensamma satsning för att göra byggbranschen säkrare.

Välkommen till seminariet för att få veta mer om vilka konsekvenser som förändringarna inom dessa branscher har fått och hur branscherna har hanterat dem. MTO Säkerhet ser fram mot att träffa dig och höra din syn på effektiviseringar och dess inverkan på säkerhetskritiska branscher, marknader och samhället.

Hoppas vi ses i Almedalen nästa vecka! 

Vänligen Lena Kecklund, VD MTO Säkerhet

Har du ingen möjlighet att delta kan du som är intresserad av MTO-nyheter anmäla dig till MTO Säkerhets Nyhetsbrev på webbplatsen för att få tillgång till material i efterhand.

 

MTO Säkerhet AB är ett expertföretag för utveckling av organisationers säkerhet, arbetsmiljö och effektivitet ur ett Människa-Teknik-Organisation-perspektiv. Vi har mångårig erfarenhet av uppdrag inom en rad säkerhetskritiska branscher.