MTO Säkerhet projektleder i Håll Nollan

2022-09-20

Initiativet Håll Nollan är framtaget av organisationen Samverkan för noll olyckor i byggbranschen. Håll Nollan handlar om att ingen ska skada sig på byggarbetsplatserna i Sverige och är en av de absolut viktigaste frågorna i bygg- och fastighetsbranschen.

MTOSäkerhet-projektleder-i-Håll-Nollan

MTO Säkerhet projektleder i byggbranschens initiativ Håll Nollan

Vi på MTO Säkerhet projektleder i initiativet Håll Nollan där medlemsföretag från den svenska byggsektorn - entreprenörer, byggherrar och organisationer - anslutit sig. Här bidrar vi till att tillsammans ta fram gemensamma arbetssätt, standarder och även utveckla området kunskap och kompetens i branschen.

MTO-perspektivet är en central del 
Med vår spetskompetens inom MTO och mångårig erfarenhet från andra säkerhetskritiska branscher är vi stolta och ser det som ett självklart arbete att bidra till att skapa en säkrare arbetsmiljö även i byggbranschen. 

MTO Säkerhet AB - säkerhetsnyckeln
image

 ”- Den finns en stor samsyn och vilja i samtliga projektgrupper vilket visar branschens styrka och möjlighet till gemensam utveckling och förbättring inom säkerhet och arbetsmiljö.”

- Jenny Hellström, MTO-expert och Projektledare Håll Nollan

Tillsammans med Jenny arbetar även vår MTO-expert Marcus Lavin med i projektet Håll Nollan.