ISO 45001:2018 - ny standard för arbetsmiljö och säkerhet

2022-09-20

Den 12 mars tillkännagav internationella standardiseringsorganisationen (ISO) den nya internationella standarden för arbetsmiljö och säkerhet.

ISO 45001:2018 är en certifieringsstandard och den första gemensamma ISO-standarden för arbetsmiljö och säkerhet.

MTO-arbete ger positiva effekter för arbetsmiljön

Den nya standarden återspeglar det systemperspektiv som vi på MTO Säkerhet arbetar enligt idag och som vi ger organisationer vägledningen i att upprätta, underhålla och implementera.

Vi på MTO Säkerhet ser fram emot att i det fortsatta arbetet kunna ta avstamp i standarden för skapa ett än mer systematiskt och standardiserat säkerhet- och arbetsmiljöarbete i våra samarbeten och kunduppdrag.

image

Undrar du hur just din verksamhet kan implementera den nya standarden i ert säkerhetsledningssystem?

Kontakta gärna Malin Molnar hos oss för mer information, telefon 073-935 67 89, malin.molnar@mto.se.