Vi välkomnar tre nya medarbetare

2022-09-20

2017 innehöll många inspirerande uppdrag och vi märker att vår samlade kompetens efterfrågas alltmer. Vi är därför extra glada över att kunna inleda året med att presentera nya kollegor som gör oss än mer tillgängliga. Vi både stärker och breddar oss med dessa tre rekryteringar, två MTO-experter och en marknadskoordinator/utbildningsproducent.

Eva-Lotta Nylén – MTO-expert och Fil.dr. Psykologi

Olle Granat – MTO-expert och Civilingenjör Farkostteknik

Sandra Callendorff Gyllensvärd – Marknadskoordinator och Utbildningsproducent

Vi hälsar Eva-Lotta, Olle och Sandra varmt välkomna till oss på MTO Säkerhet!