Transportstyrelsen uppmärksammar vikten av säkerhetskultur

2022-09-20

Den 9 oktober släppte Transportstyrelsen sin årliga rapport ”Säkerhetsrapport för järnväg”. Innehållet beskriver utfallet av antal olyckor och riskhändelser i järnvägssystemet samt de olika säkerhetsaktiviteter som utförts inom branschen under 2017. I rapporten kan vi följa deras sammantagna bedömning av säkerhetsutvecklingen utifrån säkerhetsindikatorer, rapporterade säkerhetsinsatser, tillsyn och tillgängliga utredningar i relation till de mål som Europeiska kommissionen har ställt upp för att mäta järnvägssäkerheten.

Sammanfattningsvis uppfyller Sverige dessa mål men Transportstyrelsen ser fortfarande stora möjligheter till förbättring, ett av de områden de belyser i rapporten är vikten av säkerhetskultur: 

”Något som under 2017 fortsatt uppmärksammades i våra aktiviteter är säkerhetskultur. Järnvägsolycksutredningar som Statens Haverikommission publicerade under året visar att allvarliga olyckor ofta föregås av moment av osäkerhet hos operativ personal, där personal har ett val att göra anmälan, avbryta operation eller göra restriktivare driftval. Transportstyrelsen tolkar möjlighet och stöd för personal att alltid prioritera säkerhet som en viktig komponent inom säkerhetskultur när man måste välja mellan extra försiktighet eller effektivitet.” (Transportstyrelsen, 2018 s. 6) 

I rapporten följer även en uppföljning av användandet av den gemensamma riskmetoden CSM RA (EU nr 402/2013) där Transportstyrelsen belyser kompetensutmaningarna i branschen för tolkning och tillämpning av förordningen. 

Vår del i branschutveckling
Vi på MTO Säkerhet har, på uppdrag av Europeiska järnvägsbyrån (ERA), tagit fram krav och riktlinjer för just MTO-arbete och säkerhetskultur för den europeiska järnvägssäkerhetslagstiftningen. Vi ser fram emot att genom våra uppdrag fortsätta bidra till utvecklingen av säkerheten i branschen. De kurser vi erbjuder inom CSM RA samt vår kommande CSM Orienteringskurs hoppas vi även ska bidra till fortsatt kompetensutveckling i branschen inom dessa fokusområden. Läs gärna mer om våra öppna kurser i CSM RA respektive onlinekursen CSM Orientation.

Öppen kurs CSM RA 

CSM Orientation Course 

 

image

Transportstyrelsens slutsatser visar på vikten av att aktivt arbeta med säkerhetskultur för att skapa ett hållbart samhälle.

Lena Kecklund, VD MTO Säkerhet