MTO Säkerhets VD Lena summerar 2018

2022-09-20

Lenas julbrev 2018

Under 2018 har vi på MTO Säkerhet visat på hur MTO-expertis kan bidra till utvecklingen av ett säkrare och mer hållbart samhälle. I årssammanfattningen som följer nedan får du veta hur vi engagerat oss samt hur vi ser en framtid där aktivt MTO-arbete används alltmer flitigt för att hantera samhällsutmaningar och för att nå globala hållbarhetsmål.

VD Lena Kecklund summerar traditionsenligt det gångna året.

Med citatet ovan vill vi på MTO Säkerhet visa på hur MTO-perspektivet utgör en grundsten för att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål inom Agenda 2030, handlingsplanen som sätter hållbarhetsmål för hälsa, arbetsmiljö, arbetsvillkor och klimatförändringar. Nedan kan du läsa mer om några av våra uppdrag där vi har arbetat för att uppnå hållbarhetsmålen.

Föreläsningar och branschsamverkan 2018

Vi har under året delat våra kunskaper om säkerhetskultur, riskanalyser och MTO-perspektiv för upphandlingar och förändringsarbete. Vi har bjudit in till frukost och blivit inbjudna att föreläsa på ett flertal konferenser och inspirationsdagar under året. 

Under Almedalsveckan ordnade vi ett eget seminarium med temat ”Innebär effektiviseringar en samhällsrisk?” På seminariet medverkade Transportstyrelsen, Strålsäkerhetsmyndigheter och Håll Nollan och tillsammans presenterade vi forskningsresultat och goda exempel på branschsamverkan. 

Frukostseminarium med tema Säkerhetskultur.

Frukostseminarium med tema Säkerhetskultur.

Seminarieteamet i Almedalen 2018.

Seminarieteamet i Almedalen 2018.

Exempel på uppdrag 2018

MTO-perspektiv kollektivtrafikenKollektivtrafik är viktigt för ett hållbart samhälle och här har vi utformat nya tåg för Stockholms kollektivtrafik. Automation, inom väg- och tågtrafik, är en högaktuell fråga. Idag ligger ett stort fokus på teknikens möjligheter och det finns en stor tilltro till tekniska lösningar. Att se hur tekniken ska samverka med förare, operatörer och olika användargruppen behöver få större fokus. Hur vi ska utnyttja maskiner och teknik för mänsklighetens bästa är en högaktuell fråga.

MTO Säkerhet har använt MTO-expertis på sjöfartsområden för att hjälpa våra kunder att nå globala klimatmål.
MTO-perspektiv byggbranschenByggbranschen har Sveriges farligaste arbetsmiljö. Här har vi visat hur MTO-expertis kan användas för att nå nollvisionen så att ingen skadas på våra byggarbetsplatser.

MTO-perspektiv SjukvårdSjukvården är en komplex verksamhet som behöver ett systemperspektiv och MTO-expertis. Under året har vi haft möjlighet att hjälpa kunder med såväl operativa som strategiska frågor. MTO-krav enligt lagstiftningMTO-expertis blir allt viktigare i lagstiftningar inom olika områden och ska tillämpas i föreskrifterna Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) som trädde i kraft i mars 2016. I juni 2019 kommer nya EU-förordningar inom järnvägsområdet som ställer krav på MTO-expertis och arbete med säkerhetskultur.

Vi ser fram emot 2019 och vårt fortsatta arbete att hjälpa olika branscher att skapa hållbara verksamheter. Både genom uppdrag och projekt samt genom de öppna och företagsanpassade utbildningar som vi erbjuder. 


Jag och mina kollegor på MTO Säkerhet önskar dig en skön och avkopplande helgledighet där du kan samla kraft inför både professionella och personliga utmaningar 2019. Ta gärna del av våra återhämtningstips och använd helgernas lediga stunder klokt. 

Ta del av våra tips för återhämtning här!

Slutligen vill jag och mina kollegor tacka alla er som vi på MTO Säkerhet har haft möjlighet att samarbeta med under året.

 

Bästa hälsningar

Lena Kecklund
VD, MTO Säkerhet AB

 

Istället för att skicka julkort till våra kunder har vi i år valt att ge en julgåva till Plan International ”TILLSAMMANS FÖR BARNS RÄTTIGHETER OCH FLICKORS LIKA VILLKOR”.