Malin berättar om forskningsresultat på Kärnteknikdagarna 2018

2022-09-20

Vad innebär ökad ekonomisk press för säkerheten i kärnkraftssektorn?

Vår MTO-expert Malin Mattson Molnar är inbjuden till Kärnteknikdagarna 27-28 november för att berätta om den forskningsstudie MTO Säkerhet genomför på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten. En studie som nu är i slutfasen och där Malin kommer berätta om preliminära slutsatser. Titeln på Malins presentation är "Vad innebär ökad ekonomisk press för säkerheten i kärnkraftssektorn?"

Vid effektiviseringar är det viktigt att ha koll på hur förändringar indirekt kan påverka säkerheten.

Malin-Mattson-Molnar-MTOSafety-Kärnteknikdagarna2018

Malin Mattson Molnar, MTO-expert och Fil. dr. Psykologi

KÄRNTEKNIKDAGARNA 27-28 december 2018

Det här årliga mötet om kärnteknik är Sveriges största och mest prestigefyllda kärnteknikkonferens. Kiwa Inspecta som håller i konferensen samlar dessa dagar experter och föreläsningar inom säkerhet, regelverk, strukturell integritet, material, belastningar samt oförstörande provning och kvalitetssäkring. Kärnteknikdagarna 2018 har fokus på effektiva arbetssätt för säker och robust drift inom kärnteknik.  

Mer om Kärnteknikdagarna 2018

Många av våra forskningsarbeten och vetenskapliga artiklar finns publicerade här på webbplatsen och går att ladda ner. Löpande fylls det på med rapporter som blir tillgängliga för allmänheten. 

Läs mer och ladda ner forskningsrapporter