Internationell olycksutredarutbildning

2022-09-20

Den här veckan genomför vi vår internationella olycksutredarutbildning i Santa Clarita (USA) för världen största kryssningsoperatör, Holland America group. Utbildningen har genomförts vid ett tiotal tillfällen för olycksutredare inom Carnival corporation och Holland America group. 

Diskussion och grupparbeten är en återkommande del i de utbildningar som Lena håller i.

Diskussion och grupparbeten är en återkommande del i de utbildningar som Lena håller i.

”Vår systematiska och pedagogiska metod är mycket uppskattad och presenterar på ett översiktligt sätt händelser och gör det enkelt att hitta förbättringsområden och säkerhetshöjande åtgärder". 

Lena Kecklund - Kursledare, MTO-export och VD på MTO Säkerhet