Grundutbildning MTO

Utveckla dina kunskaper om MTO för att utveckla säkerhetsarbetet

Om kursen

Utbildningen ger kunskaper inom området MTO med fokus på systemperspektivet och varför det är viktigt att ta hänsyn till samverkan MTO i den egna verksamheten. Deltagarna får en introduktion i säkerhetskultur men också en inblick i olyckors uppkomst och vad som påverkar människors prestation och säkerhetsbeteende. I kursen varvar vi teori med praktiska exempel och inspirerande gruppdiskussioner.

Kursinnehåll

Exempel på kursinnehåll:

  • Samspelet MTO, vad begreppet innebär, hur de olika delarna samverkar och påverkar varandra
  • Hur MTO-perspektivet bidrar i säkerhetsarbetet
  • Varför olyckor inträffar
  • Vad säkerhetskultur är och hur det påverkar verksamheten
  • Vikten av en lärande organisation
  • Ledarens roll, ansvar och betydelse för säkerheten

Teori varvas med praktiska exempel och gruppdiskussioner. Genom att deltagarna arbetar tillsammans och delar erfarenheter skapas delaktighet och maximal nytta av kursen.

Kurslängd och kursupplägg

Utbildningen genomförs under 1 dag, öppen distans vår digitala kursportal MTO Academy.

Utbildningen kan även beställas som företagsanpassad; distans, kursträff eller i kombination. Företagsanpassa

För vem?

Utbildningen riktar sig både till dig som är medarbetare, chef och arbetsledare eller på annat sätt ansvarar för utvecklingen av säkerhet, kvalitet och effektivitet i en organisation. 

Kursmål

  • Utbildningen syftar till att ge ökade kunskaper om hur MTO påverkar säkerhetsarbete och vikten av ta hänsyn till samspelet mellan Människa-Teknik-Organisation. 
  • Du som deltagare får mer förståelse för vad det kan innebära för din verksamhet att utgå ifrån ett MTO-perspektiv i arbetet och vilka gynnsamma effekter som kan uppnås. 
  • Utifrån en ökad kunskap och förståelse om MTO ska chefer, ledare och medarbetare kunna inspirera och motivera andra att arbeta enligt ett MTO-baserat arbetssätt.
  • Utbildningen ger stöd i att kunna beskriva syfte och verksamhetsnytta med MTO-arbete ur ett säkerhetsperspektiv. 

Kursmaterial och kursintyg

Inför kursstart får du en inbjudan till kursportalen MTO Academy för att ta del av information. Det är även via MTO Academy du hämtar kursmaterial och ditt kursintyg efter genomförd kurs.

Om MTO Academy

Ämnesexperter och kursledare


Oscar Arman – Kursansvarig och kursledare

Oscar är expert inom MTO och har 10 års erfarenhet av både rådgivande samt operationellt arbete i säkerhetskritiska branscher. I rollen som konsult inom MTO har han arbetat med tillämpning, forskning samt specifika punktinsatser i MTO-frågor rörande säkerhetskultur, säkerhetsstyrning och händelse- och olycksutredning inom bl.a. kärnkraft, järnväg, sjöfart samt bygg- och anläggning. Han har även operativ erfarenhet från europeisk luftfart som kommersiell pilot.

Oscar håller utbildningar inom MTO samt olycks- och händelseutredning och är kursansvarig för grundutbildning MTO

Oscar Arman, Fil. mag. MTO & Ergonomi

Marcus Lavin – Kursledare

Marcus har arbetat med forskning och tillämpning av MTO-frågor såsom säkerhetskultur, säkerhetsstyrning, ledarskap, riskanalys, händelse och olycksutredning i ca 20 år. Främst inom flyg, järnväg, patientsäkerhet, kärnkraft och sjöfart. Han har även lång erfarenhet av att utbilda chefer och ledningsgrupper.

Markus Lavin, Fil. Dr. Psykologi

Markus Lavin, Fil. Dr. Psykologi

Det här har tidigare kursdeltagare sagt om kursen:

Intressant och givande. Har fått mer inblick i vad MTO innebär nu. 

En av de bättre kurserna jag gått inom området! 

Bra kurs, den gav mig en hel del nya insikter som jag kommer att ta med mig i mitt fortsatta arbete med att höja säkerhetskulturen inom vår verksamhet.

Är ni fler från samma företag?

Om du vet med dig att fler på ditt företag har behov av den här utbildningen kan den även beställas som företagsanpassad. Kontakta oss så kommer vi överens om vilket kursupplägg som passar just ert företag bäst; distans, kursträff eller i kombination. Läs mer och kontakta oss vid intresse.

Företagsanpassad utbildning

Datum

13 mars DISTANS 7500 kr

Intresserad av annat datum?

Intresseanmälan

MTO Grundutbildning

7500 kr ex moms