Grundutbildning MTO

Utveckla dina kunskaper om MTO för att utveckla säkerhetsarbetet

Om kursen

Utbildningen ger kunskaper inom området MTO med fokus på systemperspektivet och varför det är viktigt att ta hänsyn till samverkan MTO i den egna verksamheten. Deltagarna får en introduktion i säkerhetskultur men också en inblick i olyckors uppkomst och vad som påverkar människors prestation och säkerhetsbeteende. I kursen varvar vi teori med praktiska exempel och inspirerande gruppdiskussioner.

Kursinnehåll

Exempel på kursinnehåll:

  • Samspelet MTO, vad begreppet innebär, hur de olika delarna samverkar och påverkar varandra
  • Hur MTO-perspektivet bidrar i säkerhetsarbetet
  • Varför olyckor inträffar
  • Vad säkerhetskultur är och hur det påverkar verksamheten
  • Vikten av en lärande organisation
  • Ledarens roll, ansvar och betydelse för säkerheten

Teori varvas med praktiska exempel och gruppdiskussioner. Genom att deltagarna arbetar tillsammans och delar erfarenheter skapas delaktighet och maximal nytta av kursen.

Kurslängd och kursupplägg

Utbildningen genomförs under 1 dag, öppen distans vår digitala kursportal MTO Academy.

Utbildningen kan även beställas som företagsanpassad; distans, kursträff eller i kombination. Företagsanpassa

För vem?

Utbildningen riktar sig både till dig som är medarbetare, chef och arbetsledare eller på annat sätt ansvarar för utvecklingen av säkerhet, kvalitet och effektivitet i en organisation. 

Kursmål

  • Utbildningen syftar till att ge ökade kunskaper om hur MTO påverkar säkerhetsarbete och vikten av ta hänsyn till samspelet mellan Människa-Teknik-Organisation. 
  • Du som deltagare får mer förståelse för vad det kan innebära för din verksamhet att utgå ifrån ett MTO-perspektiv i arbetet och vilka gynnsamma effekter som kan uppnås. 
  • Utifrån en ökad kunskap och förståelse om MTO ska chefer, ledare och medarbetare kunna inspirera och motivera andra att arbeta enligt ett MTO-baserat arbetssätt.
  • Utbildningen ger stöd i att kunna beskriva syfte och verksamhetsnytta med MTO-arbete ur ett säkerhetsperspektiv. 

Kursmaterial och kursintyg

Inför kursstart får du en inbjudan till kursportalen MTO Academy för att ta del av information. Det är även via MTO Academy du hämtar kursmaterial och ditt kursintyg efter genomförd kurs, förutsatt att du varit närvarande minst 2/3 av kurstiden.

Om MTO Academy

Ämnesexperter och kursledare

Tommy Eriksson

Tommy är en erfaren arbetsmiljöingenjör med mer än 25 års erfarenhet av att arbeta med arbetsmiljöfrågor i ett flertal branscher, till exempel, gruvor och smältverk, energibranschen, livsmedelsbranschen, tillverkning, bygg- och anläggning. 

Han har lett ett flertal utredningar av olyckor och tillbud, samt genomfört ett stort antal riskanalyser, alla med MTO-perspektivet som ledstjärna. Han är erfaren utbildare och har utbildat i såväl allmänna arbetsmiljöutbildningar som avancerade utbildningar i riskbedömning och utredningsmetodik på såväl svenska som engelska.

MTO Säkerhet AB - Tommy Eriksson, Arbetsmiljöingenjör

Tommy Eriksson, Arbetsmiljöingenjör

Marcus Lavin

Marcus har arbetat med forskning och tillämpning av MTO-frågor såsom säkerhetskultur, säkerhetsstyrning, ledarskap, riskanalys, händelse och olycksutredning i ca 20 år. Främst inom flyg, järnväg, patientsäkerhet, kärnkraft och sjöfart. Han har även lång erfarenhet av att utbilda chefer och ledningsgrupper.

Markus Lavin, Fil. Dr. Psykologi

Markus Lavin, Fil. Dr. Psykologi

Det här har tidigare kursdeltagare sagt om kursen:

Intressant och givande. Har fått mer inblick i vad MTO innebär nu. 

En av de bättre kurserna jag gått inom området! 

Bra kurs, den gav mig en hel del nya insikter som jag kommer att ta med mig i mitt fortsatta arbete med att höja säkerhetskulturen inom vår verksamhet.

Är ni fler från samma företag?

Om du vet med dig att fler på ditt företag har behov av den här utbildningen kan den även beställas som företagsanpassad. Kontakta oss så kommer vi överens om vilket kursupplägg som passar just ert företag bäst; distans, kursträff eller i kombination. Läs mer och kontakta oss vid intresse.

Företagsanpassad utbildning

Datum

05 december DISTANS 7900 kr

Intresserad av annat datum?

Intresseanmälan

MTO Grundutbildning

7900 kr ex moms