Anpassade utbildningar

Utbildningsinsatser efter företagets behov

Vart vill ni nå?

Vi företagsanpassar och skräddarsyr utbildningar, seminarier och föreläsningar för myndigheter, företag och branschorganisationer. 

Utifrån vilka förkunskaper ni har, var ni står och vart ni vill nå skapar vi ett upplägg baserat på era önskemål. Syftet med företagsanpassade insatser är att nå mer långsiktiga och bestående resultat och värden. 

Boka en utbildning

Exempel på företagsanpassade kurser:

 • Säkerhetsledarskap
 • Olycks- och händelseutredning
 • Grundläggande MTO
 • CSM RA - Riskhantering inom järnväg
 • CSM SMS - Säkerhetsledning inom järnväg
 • Riskhantering
 • Användarperspektiv och ergonomi
 • Human factors engineering (HFE)
 • Människokunskap
 • Attityd och motivation på arbetsplatsen
 • OSA - Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Digital Arbetsmiljö
 • Säkerhetskultur

Boka en föreläsning

Är ni i behov av en snabb insats? Vi kommer gärna och gör kortare presentationer, inspirationsföreläsningar, seminarium eller workshops. 

Ta kontakt

Har du några funderingar eller saknar du någon utbildning i vårt utbud? Behöver du tips och råd eller önskar prisuppgifter? Vi sätter oss gärna in i dina utmaningar så tveka inte att ta kontakt med oss. 

Skräddarsydd

Jag är intresserad av en företagsanpassad kurs


Jag vill veta hur ni kan hjälpa mig att skräddarsy en kurs utifrån mina behov.