MTO-perspektivet som verktyg behövs i alla verksamheter

2019-11-06

Ett systematiskt, proaktivt säkerhetsarbete med fokus på samspelet M-T-O är ofta en avgörande faktor för en effektiv och högkvalitativ verksamhet och produktion.  

Vår grundläggande MTO-utbildning syftar till att öka kunskapen och förståelsen för att MTO-perspektivet behövs för att kunna skapa en säker och effektiv verksamhet. Du får i vår utbildning veta vad begreppet MTO innebär, hur de olika delarna kan samverka och påverka varandra, ledarens roll och ansvar och vilka faktorer som är betydande när du bygger en stark säkerhetskultur. 

Parallellt med att organisationer sätter upp hållbarhetsmål ser vi att ägandeskapet för MTO-frågor och vikten av kompetens om helhetsperspektivet blir mer efterfrågat i det övergripande verksamhetsutvecklingsarbetet. Vår MTO-utbildningen ger dig insikt i hur du kan använda dig av MTO som ett verktyg i ditt arbete, din roll och din verksamhet. 

Sista chansen på vår MTO-utbildning i år!
Vi har ett kurstillfälle kvar i år och därefter kommer vi pausa den öppna utbildningen i MTO. Vi uppmanar därför dig som vill öka dina kunskaper i MTO, inspireras och motiveras att arbeta med MTO-frågor i din verksamhet, att boka din plats på kursen den 5 december! Kursen hålls i våra lokaler i Hornstull i Stockholm. Lunch och fika ingår.


Om MTO-utbildningen

Sagt om utbildningen:

Gav en bra sammanfattning i ämnet och visade nya vägar att lösa knutar i verksamheten.

Efter den här kursen är jag mer motiverad att argumentera vidare för MTO i min organisation.

Tidigare kursdeltagare MTO-utbildningen

 

Vi hjälper våra kunder att se till att de bästa förutsättningarna skapas för en säker och effektiv verksamhet. Läs mer om varför vi valt att fokusera på samspelet Människa, Teknik och Organisation.

Om oss