MTO-perspektivet som verktyg behövs i alla verksamheter

2022-09-20

Ett systematiskt, proaktivt säkerhetsarbete med fokus på samspelet M-T-O är ofta en avgörande faktor för en effektiv och högkvalitativ verksamhet och produktion.  

Vår MTO-utbildning syftar till att öka kunskapen och förståelsen för att MTO-perspektivet behövs för att kunna skapa en säker och effektiv verksamhet. Du får i vår utbildning veta vad begreppet MTO innebär, hur de olika delarna kan samverka och påverka varandra, ledarens roll och ansvar och vilka faktorer som är betydande när du bygger en stark säkerhetskultur. 

Parallellt med att organisationer sätter upp hållbarhetsmål ser vi att ägandeskapet för MTO-frågor och vikten av kompetens om helhetsperspektivet blir mer efterfrågat i det övergripande verksamhetsutvecklingsarbetet. Vår MTO-utbildningen ger dig insikt i hur du kan använda dig av MTO som ett verktyg i ditt arbete, din roll och din verksamhet. 

Boka en företagsanpassad MTO-utbildning för din organisation under 2020
I många fall är det lättare att driva igenom frågor och motivera sina kollegor med ökad insikt om vad som påverkar och hur du kan nå de goda effekterna.

Önskar du att din personal eller dina kollegor får en ökad förståelse för MTO, inspireras och motiveras av att arbeta mer aktivt med MTO-frågor i din verksamhet, är du välkommen att kontakta oss eller skicka in en intresseanmälan.

Kontakta oss


Om MTO-utbildningen

Sagt om utbildningen:

Gav en bra sammanfattning i ämnet och visade nya vägar att lösa knutar i verksamheten.

Efter den här kursen är jag mer motiverad att argumentera vidare för MTO i min organisation.

Tidigare kursdeltagare MTO-utbildningen

 

Vi hjälper våra kunder att se till att de bästa förutsättningarna skapas för en säker och effektiv verksamhet. Läs mer om varför vi valt att fokusera på samspelet Människa, Teknik och Organisation.

Om oss