Behov av säkerhetsstyrning och riskhantering inom vägtrafik

2022-09-20

Igår friades busschauffören efter bussolyckan i Sveg 2017. Läs om nyheten här

Det som inte prövades i domstol var bussbolagets ansvar. Haverikommissionens utredning pekade på att bussbolagets planering av resor dimensionerades utifrån maxnivåerna i arbetstids- och kör- och vilotids-lagstiftningarna utan några fördjupade riskanalyser av enskilda uppdrag. Läs utredningen.

Hur kan vi se till att sådana här allvarliga olyckor inte inträffar i framtiden?  Arbetsgivarna, i detta fall bussbolagen, måste arbeta systematiskt för att säkerställa att förare får tillräcklig återhämtning och vilotid så att de kan framföra sitt fordon på ett säkert sätt. 

För att förebygga olyckor som denna krävs att företag har ett ledningssystem och ett systematiskt säkerhetsarbete med riskanalyser av samspelet människa, teknik, organisation (MTO). Idag saknas MTO-perspektiv och kompetens i många branscher. Exempel på ledningssystem för att förebygga allvarlig trötthet och andra risker relaterade till samspelet människa, teknik, organisation finns i flygbranschen.

Idag tror många att ökad automation är lösningen på trötthetsproblem. Erfarenheter från branscher med hög automationsnivå, såsom flygtrafik och kärnkraft har visar att detta inte är hela lösningen. Det krävs ett systematiskt säkerhetsarbete som drivs av företagsledningen för att undvika allvarliga olyckor. Engagemang från företagsledning i ord och handling krävs för att utveckla en god säkerhetskultur. Myndigheter och politiker måste driva på arbetet genom att ställa krav och följa upp.

Det är angeläget att företag, myndigheter och politiker vidtar åtgärder.  MTO Säkerhet kan bidra med kunskap och verktyg.

Det finns mycket att göra för många – det är bara att sätta igång!