MTO Säkerhet växer och öppnar nytt kontor!

2022-09-20

Under hösten expanderar vi och utökar både vår personalstyrka med nya medarbetare i Stockholm och öppnar nytt kontor i Uppsala.

Det nya kontoret är det första steget i vår fortsatta mission om att bidra till hållbara verksamheter och samhällen genom att stödja våra kunder och se till att de bästa förutsättningarna skapas för en säker och effektiv verksamhet och produktion.


Kontoret i Uppsala knyter oss närmare till de av våra kunder som har sin bas i området och vi ser även möjligheten till former av samarbete med Uppsala Universitet där flera av oss har doktorerat.

Lena Kecklund, VD

Fokus för det nya kontoret kommer vara det växande behovet på marknaden av expertstöd inom utformning och organisering av processer, rutiner, arbetsmiljö, tekniska system och verktyg, kultur och ledningssystem.

Experter inom användbarhet, interaktion och design - med användarna i fokus
Vår personalstyrka i Uppsala har sin främsta expertis inom användbarhetsdesign och utför såväl analyser av att personalen har rätt tekniska, fysiska, kognitiva och organisatoriska förutsättningar som utvärderingar av tekniska system eller verktyg ur ett användarperspektiv och agerar MTO-stöd både till beställare och leverantörer.

 

Eva Olsson

Lars Pettersson

Bengt Göransson

Våra tre medarbetare i Uppsala har alla disputerat vid Uppsala Universitet och mångårig erfarenhet inom sina respektive områden. Lars har utvärdering och utformning av ledningssystem som specialområde, Eva är specialiserad inom människa-datorinteraktion med inriktning på utformning av effektiva arbetsstödjande system och Bengt arbetar främst med användarcentrerad design och användarupplevelser inom både produkter, digitala tjänster och IT-system.

Exempel på tjänster inom området:
• Användbarhetsanalyser och utvärderingar av tekniska system och verktyg
• MTO-stöd till beställare och leverantörer
• Analyser av att personalen har rätt tekniska, fysiska, kognitiva och organisatoriska förutsättningar
• Utbildningsinsatser

Användarperspektiv och ergonomi

Intresserad av att veta mer? Kontakta oss!

Eva Olsson
MTO-expert, Fil. dr. Människa-datorinteraktion
+46-73-390 51 15

Lars Pettersson 
MTO-expert, Tekn.dr
+46-72-547 40 54

Bengt Göransson
MTO-expert, Fil. dr. Människa-datorinteraktion, Användbarhet och design
+46-706 66 32 97

 

Kontakta oss