Vi hälsar Jacob och Oscar välkomna till oss!

2022-09-20

Vi är glada att få presentera våra två senaste tillskott i vårt MTO-team: Jacob Weilandt och Oscar Arman.

Jacob Weilandt

MTO-expert, Master Kognitionsvetenskap

+46-70 259 94 80

 

Oscar Arman

MTO-expert, Magister MTO och Ergonomi

+46-70 257 95 10

Jacob Weilandt har en Master i Kognitionsvetenskap från Linköpingsuniversitet och har exempelvis applicerat denna kunskap i projekt åt Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) respektive Katastrofmedicinskt Centrum (KMC) i Region Östergötland. Jacob har erfarenhet av att utifrån kognitiva perspektiv arbeta med utvärderingsfrågor kring prestanda och användbarhet i situationer där interaktionen mellan människan och dess tekniska, sociala och organisatoriska miljö anses vara kritisk. 

Oscar Arman kommer närmast från flygsektorn där han har flera års erfarenhet av direkt operativ drift som pilot inom europeisk luftfart. Med en magisterutbildning från KTH inom MTO och Human Factors/Ergonomi, samt erfarenheter från projekt tillsammans med Transportstyrelsens kompetenscentrum för Human Factors/MTO, har Oscar både teoretiska samt praktiska erfarenheter av arbete i branscher med höga krav på säkerhet och säkerhetsledning.


Vi hälsar Jacob och Oscar varmt välkomna till oss på MTO Säkerhet!

 

Tjänsteområden

Om oss