CSM RA - Gemensam säkerhetsmetod för riskvärdering och riskbedömning

CSM RA Järnväg - kursen som ger dig kunskap i lagkrav och tillämpning av metodiken

För att skapa en god riskhantering på det europeiska järnvägsnätet finns en lagstiftning för gemensamma krav och arbetssätt. Det här innebär att den gemensamma säkerhetsmetoden för riskvärdering och riskbedömning måste tillämpas på större förändringar i järnvägssystemet. Kravet gäller för både järnvägsföretag, infrastrukturförvaltare och underhållsleverantörer (enligt EU/402/2013, EU/2015/1136).

Om kursen CSM RA - Järnväg (enligt EU/402/2013)

Att tillämpa den gemensamma säkerhetsmetoden (CSM RA) är ett krav för riskhantering på det europeiska järnvägsnätet. Kursen CSM RA Järnväg omfattar en dag och är särskilt anpassad till att ge kunskap och stöd för tillämpning av metoden.

Kursinnehåll och upplägg

Utbildningens innehåll ger dig kunskaper om:

• Vad CSM RA är och på vilket sätt det bidrar till säkerhetsarbetet.
• Hur du skapar en säker verksamhet
• Hur du kravställer inköp av tjänster inom CSM RA
• Hur MTO-perspektivet ska tillämpas vid användning av CSM RA.

De teoretiska bakgrunderna varvar vi med praktiska exempel och inspirerande gruppdiskussioner. Kunskap och förståelse skapas dessutom genom utbyte av erfarenheter och diskussioner kring hur olika roller använder CSM RA för att förbättra verksamheten.

Kursmål

Syftet med kursen är att öka dina kunskaper om lagkrav och tillämpning av CSM RA. Kursen ger dig en helhetssyn på riskhanteringsarbetet samt en förståelse för hur MTO-perspektivet tillämpas vid CSM RA.

Utbildningen ger dig färdigheter i hur du exempelvis:

• Använder den gemensamma säkerhetsmetoden för att få kontroll och hantera risker i din verksamhet
• Kan bedöma om risken är acceptabel eller inte
• Använder resultatet från analysen
• Skapar helhetssyn i riskanalysarbetet för att förebygga framtida driftstörningar
• Säkrar myndighetsgodkännande

För vem?

CSM RA (enligt EU/402/2013, EU/2015/1136) är EU-förordningar som gäller alla järnvägsföretag, infrastrukturförvaltare och underhållsleverantörer och är lagkrav för säkerhetsarbetet på hela det europeiska järnvägsnätet.

 

 

Anmäl dig till kursen.

Välj det kursdatum som passar dig bäst när du klickar på boka knappen.

Kurs 17 januari, Stockholm

CSM RA - Gemensam säkerhetsmetod för riskvärdering och riskbedömning

5 500 kr ex moms

Boka

eller meddela mig nästa gång den går

Kurstillfälle
Personuppgifter
Fakturauppgifter
BLI MEDDELAD OM KOMMANDE KURSTILLFÄLLEN

Intresseanmälan

CSM RA - Gemensam säkerhetsmetod för riskvärdering och riskbedömning

5 500 kr ex moms

Kurs

2018-02-13

Anmäl intresse

eller meddela mig nästa gång den går

Kurstillfälle
Personuppgifter
Fakturauppgifter
BLI MEDDELAD OM KOMMANDE KURSTILLFÄLLEN

Intresseanmälan

2018-02-13

image

Kursansvarig: Lena Kecklund
Lena är VD och seniorkonsult här på MTO Säkerhet och har erfarenhet från flera säkerhetskritiska branscher. Hon är dessutom, på uppdrag av ERA, ansvarig MTO-expert i omarbetningen av den europeiska järnvägssäkerhetslagstiftningen. 

Vi som jobbar här