CSM RA - Gemensam säkerhetsmetod för riskvärdering och riskbedömning

CSM RA MTO Säkerhet

Om kursen CSM RA Järnväg - lagkrav och tillämpning

För att skapa en god riskhantering på det europeiska järnvägsnätet finns lagstiftning för gemensamma krav och arbetssätt – CSM RA. Lagkrav som gäller för både järnvägsföretag, infrastrukturförvaltare och underhållsleverantörer (enligt EU/402/2013, EU/2015/1136). Kursen omfattar en dag och är särskilt anpassad till att ge kunskap och stöd för tillämpning av metoden.

Kursinnehåll och upplägg

Den här utbildningen i CSM RA sker via vår digitala kursportal MTO Academy.

Utbildningens innehåll ger dig kunskaper om:

• Vad CSM RA är och på vilket sätt det bidrar till säkerhetsarbetet.
• Hur du skapar en säker verksamhet
• Hur du kravställer inköp av tjänster inom CSM RA
• Hur MTO-perspektivet ska tillämpas vid användning av CSM RA.

De teoretiska bakgrunderna varvar vi med praktiska exempel och inspirerande gruppdiskussioner. Kunskap och förståelse skapas dessutom genom utbyte av erfarenheter och diskussioner kring hur olika roller använder CSM RA för att förbättra verksamheten.

Kursmaterial och kursintyg

Efter genomgången kurs erhåller du ett intyg som bekräftelse på dina kunskaper, förutsatt att du varit närvarande minst 2/3 av kurstiden. I kursavgiften ingår kursmaterial.

För vem?

CSM RA (enligt EU/402/2013, EU/2015/1136) är EU-förordningar som gäller alla järnvägsföretag, infrastrukturförvaltare och underhållsleverantörer och är lagkrav för säkerhetsarbetet på hela det europeiska järnvägsnätet.

Kursmål

Syftet med kursen är att öka dina kunskaper om lagkrav och tillämpning av CSM RA. Kursen ger dig en helhetssyn på riskhanteringsarbetet samt en förståelse för hur MTO-perspektivet tillämpas vid CSM RA.

Utbildningen ger dig färdigheter i hur du exempelvis:

• Använder den gemensamma säkerhetsmetoden för att få kontroll och hantera risker i din verksamhet
• Kan bedöma om risken är acceptabel eller inte
• Använder resultatet från analysen
• Skapar helhetssyn i riskanalysarbetet för att förebygga framtida driftstörningar
• Säkrar myndighetsgodkännande 

Kursledare

 

 

Lena Kecklund - Kursansvarig & kursledare

Lena är VD och seniorkonsult på MTO Säkerhet och har erfarenhet från flera säkerhetskritiska branscher. Lena är även, på uppdrag av ERA, ansvarig MTO-expert i omarbetningen av den europeiska lagstiftningen för järnvägssäkerhet.

Lena Kecklund, Fil. dr. Psykologi

 

Jacob Kullgren - Kursledare

Jacob har mångårig erfarenhet från järnvägsbranschen och praktisk tillämpning av CSM RA. Han har lett arbetsgrupper som genomfört väsentlighetsbedömningar, riskanalyser och samordning av riskhanteringsarbetet i stora myndighetsprojekt.

Jacob Kullgren, Kandidat kognitionsvetenskap

 

Jacob Weilandt - Kursledare 

Jacob har flera års erfarenhet inom riskhantering och säkerhetsstyrning, främst från järnvägbranschen. Han har arbetat med att applicera CSM RA vid både tekniska och organisatoriska förändringar i ett flertal olika uppdrag.

Jacob Weilandt, Master kognitionsvetenskap

Datum

23 februari DISTANS 6500 kr

Intresserad av annat datum?

Intresseanmälan

CSM RA - Gemensam säkerhetsmetod för riskvärdering och riskbedömning

6500 kr ex moms