CSM RA - Gemensam säkerhetsmetod för riskvärdering och riskbedömning

Om kursen CSM RA Järnväg - lagkrav och tillämpning

För att skapa en god riskhantering på det europeiska järnvägsnätet finns lagstiftning för gemensamma krav och arbetssätt – CSM RA. Lagkrav som gäller för både järnvägsföretag, infrastrukturförvaltare och underhållsleverantörer (enligt EU/402/2013, EU/2015/1136). Kursen omfattar en dag och är särskilt anpassad till att ge kunskap och stöd för tillämpning av metoden.

Kursinnehåll och upplägg

Utbildningens innehåll ger dig kunskaper om:

• Vad CSM RA är och på vilket sätt det bidrar till säkerhetsarbetet.
• Hur du skapar en säker verksamhet
• Hur du kravställer inköp av tjänster inom CSM RA
• Hur MTO-perspektivet ska tillämpas vid användning av CSM RA.

De teoretiska bakgrunderna varvar vi med praktiska exempel och inspirerande gruppdiskussioner. Kunskap och förståelse skapas dessutom genom utbyte av erfarenheter och diskussioner kring hur olika roller använder CSM RA för att förbättra verksamheten.

Kursmål

Syftet med kursen är att öka dina kunskaper om lagkrav och tillämpning av CSM RA. Kursen ger dig en helhetssyn på riskhanteringsarbetet samt en förståelse för hur MTO-perspektivet tillämpas vid CSM RA.

Utbildningen ger dig färdigheter i hur du exempelvis:

• Använder den gemensamma säkerhetsmetoden för att få kontroll och hantera risker i din verksamhet
• Kan bedöma om risken är acceptabel eller inte
• Använder resultatet från analysen
• Skapar helhetssyn i riskanalysarbetet för att förebygga framtida driftstörningar
• Säkrar myndighetsgodkännande

För vem?

CSM RA (enligt EU/402/2013, EU/2015/1136) är EU-förordningar som gäller alla järnvägsföretag, infrastrukturförvaltare och underhållsleverantörer och är lagkrav för säkerhetsarbetet på hela det europeiska järnvägsnätet.

Kursmaterial och kursintyg

Efter genomgången kurs erhåller du ett intyg som bekräftelse på dina kunskaper, förutsatt att du varit närvarande minst 2/3 av kurstiden. I kursavgiften ingår kursmaterial inkl CSM RA Handbok samt lunch, för- och eftermiddagsfika.

Kursansvarig

Lena Kecklund VD och seniorkonsult här på MTO Säkerhet och har erfarenhet från flera säkerhetskritiska branscher. Hon är dessutom, på uppdrag av ERA, ansvarig MTO-expert i omarbetningen av den europeiska järnvägssäkerhetslagstiftningen.

image

Lena Kecklund VD och seniorkonsult här på MTO Säkerhet och har erfarenhet från flera säkerhetskritiska branscher. Hon är dessutom, på uppdrag av ERA, ansvarig MTO-expert i omarbetningen av den europeiska järnvägs-säkerhetslagstiftningen

Datum

05 december Hornstull, Stockholm 5 500 kr

Kurs

Intresseanmälan

Anmäl intresse

eller meddela mig nästa gång den går

Intresseanmälan

CSM RA - Gemensam säkerhetsmetod för riskvärdering och riskbedömning

5 500 kr ex moms