Den mänskliga faktorn omdefinieras i ny bok om digitaliseringens möjligheter

2022-09-20

I takt med den allt snabbare digitaliseringen ändras både förutsättningarna och möjligheterna för arbetslivet och samhället i stort. I boken förklarar Lena Kecklund (VD för MTO Säkerhet) och Bengt Sandblad (Professor emeritus vid Uppsala universitet) hur vi på bästa sätt kan nyttja de möjligheter som finns för att skapa välfungerande och hållbara digitala förutsättningar för människan i arbetslivet.

Berätta om titeln, varför har ni valt just den?

Den mänskliga faktorn är idag ett populärt uttryck i många sammanhang inte minst i säkerhetskritiska branscher, tyvärr är uttrycket ofta förknippat med skuld och skuldbeläggning på individer. Sällan handlar det om att människor inte vill utföra sitt jobb korrekt utan snarare om att det inte finns rätt förutsättningar för att arbetet ska kunna utföras på rätt sätt. Begreppet den mänskliga faktorn används enligt oss ofta felaktigt och bottnar i okunskap.

Det är viktigt att både de tekniska och organisatoriska förutsättningarna finns där för att stödja människan att utföra sina uppgifter på ett säkert och effektivt sätt. De bästa förutsättningarna är skapade med människan i fokus, men här ser vi att det ofta brister. Titeln Den (o)mänskliga faktorn syftar till att föda tankar kring det hela, bidra till kunskapsutveckling och utmana uppfattningen om påståendet.

Den (o)mänskliga faktorn, boken 2020

Den (o)mänskliga faktorn, författad av Lena Kecklund och Bengt Sandblad

 ”En av våra viktigaste egenskaper som människor är att vi kan hantera även det oväntade, det är inget som förutbestämda algoritmer klarar av. Människan är intuitiv, kreativ och kan tänka utanför boxen - vilket i vissa sammanhang är styrkan och räddningen när allt annat fallerar och i andra sammanhang den förmågan som tekniken behöver agera barriär emot.” 

Lena Kecklund, en av författarna till boken och VD på MTO Säkerhet

Vad handlar boken om och vad kan man förvänta sig?

Boken handlar om hur rätt förutsättningar kan skapas genom att använda kunskap om hur människor är utformade och hur vi fungerar som kognitiva varelser. Hur vi tar in information och hur mycket våra hjärnor kan processa påverkar hur vi bör utforma nya system, gränssnitt, miljöer och organisationer. Människor är också biologiska varelser och stress påverkar vår förmåga att ta in information, ta beslut och göra bedömningar. Sömn och återhämtning är också en viktig aspekt att ta hänsyn till.

I dagens digitaliserade samhälle finns det oerhört mycket kunskap och möjligheter för att skapa bra och säkra verksamheter, frågan är hur vi på bästa sätt kan utnyttja dem. I Den (o)mänskliga faktorn presenteras vilka frågor man bör ta upp och på vilket sätt man ska arbeta med dem, vilka perspektiv som ska tas och vilka ­­­­­­­som bör vara inblandade för att projektet ska få bäst förutsättningar att lyckas. Det gäller att optimera tekniken för människan och samtidigt organisera verksamheten så att tekniken sedan kan nyttjas på rätt sätt. Här kommer systemperspektivet in – samspelet mellan Människa, Teknik och Organisation (MTO). Många problem är komplexa och svåra att hantera, förståelsen för hur saker och ting hänger ihop måste förbättras för att vi ska kunna genomföra hållbara och robusta lösningar.

”Vi ser att det finns stor potential till att förbättra organisationer och verksamheter i alla branscher där tidigare förbättringsmöjligheter gått förlorade. Osäkra, krångliga och ineffektiva system har bidragit till dålig arbetsmiljö, framförallt för att man inte ser till helheten och användarens perspektiv inte får ta tillräckligt med plats.” 

Lena Kecklund, en av författarna till boken och VD på MTO Säkerhet

Till vem är boken skriven och varför bör man läsa den?

Boken vänder sig framförallt till dem som arbetar i verksamheter där framtidens verktyg utformas och vill ha en djupare förståelse för systemperspektivet och hur det kan användas som ett hjälpmedel för att underlätta förändring och driva design och innovation.

Den är också tänkt att användas som kursbok vid utbildningar om till exempel digitalisering och automatisering i arbetslivet, styrning av komplexa dynamiska system eller säkerhet i sociotekniska system. I anslutning till bokens olika delar ges förslag på ytterligare material för de som vill fördjupa sig ännu mer. Utöver det kommer läsaren även få ta del av mer extramaterial via den digitala läroplattform MTO Academy.

Sammanfattningsvis är målgruppen väldigt bred, MTO-perspektivet är tillämpningsbart i alla verksamheter och bör också tillämpas i alla branscher på alla plan – även på strategisk nivå behöver förståelsen finnas.

När kommer boken finnas tillgänglig?

Den finns att köpa här via Studentlitteraturs hemsida.


Har du några frågor om boken? Kontakta Lena Kecklund på telefon eller via mejl:

+46 (0)70 735 87 50

lena.kecklund@mto.se

Lena Kecklund, författare, MTO-expert och VD MTO Säkerhet