Att utveckla lärande från det som händer i arbetet

2019-03-18

Intervju med kursledare Sara Petterson, MTO-expert, Magister MTO och Ergonomi.

Vår MTO-expert och kursledare Sara berättar i den här intervjun om hur vi på MTO Säkerhet arbetar med händelseutredning och om vår öppna utbildning i Olycks- och händelseutredning med MTO-perspektiv.  

Hej Sara, du är kursledare för den öppna utbildningen i Olycks- och händelseutredning som vi på MTO Säkerhet håller nu i slutet av mars. Berätta om denna utbildning i händelseutredning, hur kommer det sig att vi erbjuder den öppen? 
- Jag och mina kollegor arbetar dagligen med utveckling av organisationers säkerhet och utbildar ofta företagsinternt. Att vi nu erbjuder ett öppet utbildningstillfälle under våren handlar om att vi vill nå ut till fler med den kunskap vi har inom utredning och den praktiska erfarenhet vi samlat på oss genom att både utreda händelser och utbilda inom olika branscher. Som alternativ till företagsanpassad utbildning erbjuder vi idag några av våra utbildningar öppna där även roller från olika branscher och företag kan mötas och utvecklas tillsammans. 

Kan du nämna några säkerhetskritiska branscher som MTO Säkerhet hjälper och har hjälpt med stöd i utredningsarbete och utbildat företagsinternt inom området?
- Branscher där vi utbildat och även medverkat i utredningsarbetet är exempelvis bygg, sjöfart och industri samt vi utbildar därtill arbetsmiljöinspektörer. Flera av våra kunder använder även vår programvara TEAMS som underlättar i utredningsarbetet och även i kommunikationen av resultatet vilket bidrar till större förståelse och lärande av det som händer.

Kan du beskriva utbildningens syfte och mål, vad ger den här utbildningen kursdeltagarna?
- Vårt mål är att hjälpa verksamheter att utveckla lärande från det som händer i arbetet. Under dessa utbildningsdagar gör vi det genom att skapa förståelse för hur tillbud och händelser inträffar och för samspelet mellan människa, teknik och organisation, vi går igenom begrepp och hur utredningsprocessen ser ut samt hur systematiska metoder kan leda till lärande. Från utbildningen tar kursdeltagarna bland annat med sig kunskap om samspelet MTO, om utredningsprocessen och om metoder för att finna och tydliggöra orsaker - kunskaper som kan effektivisera utredningsarbetet så att det bidrar i verksamhetsutvecklingen och leder till säkerhetsförbättringar och lärande.

Du har lett den här kursen företagsanpassat flera gånger tidigare Sara. Vad brukar kursdeltagarna uppskatta som allra mest under utbildningsdagarna?
- Helheten skulle jag nog säga vi får höra mest. Hur allt hänger ihop och hur utbildningen skapar bättre förutsättningar att faktiskt göra skillnad i utredningsverksamheten. Från att hitta bakomliggande orsaker baserat på ett MTO-synsätt med hjälp av en praktisk och enkel metod till hur en rapport presenteras med hög kvalitét. Ja, helheten helt enkelt. Vi vet även att våra öppna utbildningar uppskattas för mötet med andra branscher, organisationer och roller. Att kunna dela erfarenheter under praktiska övningar och diskutera gemensamma utmaningar och möjligheter under våra utbildningar uppskattas mycket av deltagarna.


Tack Sara!

image

Utveckla dina kunskaper om hur MTO-perspektivet används för att utreda händelser

  • Riktar sig till dig som kommer i kontakt med utredningar, exempelvis som beställare eller mottagare av utredningar
  • Grundutbildning 
  • Inga förkunskaper krävs

Öppen utbildning 26-27 mars

Företagsanpassad utbildning

Mer om Olycksutredning