Höstens kursdatum

2022-06-22

Kompetensutveckling handlar om att stärka dig som individ men också utveckla den verksamhet du arbetar i. Ett arbetslag består av olika människor med olika kompetenser vilket är en förutsättning för en väl fungerande verksamhet. Framtidens organisationer kommer ställa nya krav på säkerhet, arbetsmiljö, ledning och lärande vilket betyder att nya kompetenser måste tillkomma.

MTO och human factors i framtiden

I takt med automation, AI (artificiell intelligens) och machine learning är det viktigt att inte glömma människorna i verksamheten och att alla innovationer måste anpassas till oss användare. För att säkerställa att framtidens arbetsplatser är säkra och effektiva behövs fler med kompetenser inom human factors och MTO där man ser till samspelet mellan Människa, Teknik och Organisation.

Det finns branscher som redan idag har krav på sig att arbeta med MTO-frågor som till exempel kärnkraft, järnväg och luftfart. Även här behövs kompetensutveckling i syfte att säkerställa efterlevnad av regelverken men också för att ge medarbetare och chefer rätt förutsättningar i sina roller.

Våra utbildningar är baserade på aktuell forskning och vår gemensamma kompetens

I våra uppdrag ingår det ofta att utbilda våra kunder och uppdragsgivare i företagsanpassade utbildningar. De kurserna är så populära att vi valt att ta fram liknande öppna varianter. Vi vill sprida kunskap om MTO och human factors på alla sätt vi kan och MTO-perspektivet genomsyrar alla våra utbildningar.

Våra utbildningar är baserade på våra samlade kompetenser, erfarenheter och forskning inom det aktuella området. Våra kursledare är experter med praktisk erfarenhet från de olika ämnena samtidigt som många av oss även har doktorerat i ämnesrelaterade områden. Vi fokuserar på lärandet och varvar teori med gruppuppgifter och diskussioner där vi tar upp aktuella fall från verkligheten, helst från era verkligheter. Genom vår digitala läroplattform MTO Academy kommer du lätt åt kursmaterial och annat under kursens gång.

Vid önskemål så företagsanpassar vi alla våra kurser för att möta de unika utmaningar eller förändringar som just din verksamhet står inför. Målet är att ge er verktygen ni behöver för att nå långsiktiga bestående resultat för en säker och effektiv framtid.

Vill du veta mer om hur en företagsanpassad utbildning skulle kunna se ut?

Behöver ni en inspirationsföreläsare till höstens kick-off?

Eller är du intresserad av att gå en öppen utbildning?

Kontakta oss!

Boka höstens utbildning redan nu!

Kurs

CSM RA - Gemensam säkerhetsmetod för riskvärdering och riskbedömning

14 SEPTEMBER, DISTANS

Utbildning i den gemensamma säkerhetsmetoden CSM RA 

 • Riktar sig till dig som genomför eller deltar i riskbedömningar enligt CSM RA
 • Lär dig använda säkerhetsmetoden för att bedöma, få kontroll och hantera risker i din verksamhet
 • Inga förkunskaper krävs
 • 1 dag

Kurs

CSM RA - Gemensam säkerhetsmetod för riskvärdering och riskbedömning

14 SEPTEMBER, DISTANS

6500 kr ex moms

Läs mer read more

Kurs

CSM Orienteringskurs

5 SEPTEMBER, DISTANS

Orientera dig i CSM-förordningar för järnväg och få stöd i hur du kan tillämpa de nya lagkraven i CSM SMS.

 • Utveckla dina MTO-kunskaper och hur de nya lagkraven kan uppfyllas  
 • Onlinekurs som du genomför när och hur det passar dig
 • Beräknas ta 3 timmar att genomföra utan paus
 • Inga förkunskaper krävs

 

Kurs

CSM Orienteringskurs

5 SEPTEMBER, DISTANS

2500 kr ex moms

Läs mer read more

Kurs

Grundutbildning MTO

2 DECEMBER, DISTANS

Utveckla dina kunskaper om samspelet Människa Teknik Organisation och hur det kan användas för att utveckla säkerhetsarbetet

 • Riktar sig till dig som är i behov av en grundläggande förståelse för MTO
 • Inga förkunskaper krävs
 • 1 dag

 

Kurs

Grundutbildning MTO

2 DECEMBER, DISTANS

6500 kr ex moms

Läs mer read more

Kurs

Händelseutredning utifrån ett MTO-perspektiv - för bygg och anläggningsföretag

25 OKTOBER, 25 - 27 OKTOBER DISTANS

Utveckla dina kunskaper om hur MTO-perspektivet används för att utreda händelser - branschanpassad 

 • Riktar sig till dig som genomför eller ansvarar för utredningar inom byggbranschen
 • Branschanpassad öppen utbildning
 • 3 dagar
 • Inga förkunskaper krävs

Kurs

Händelseutredning utifrån ett MTO-perspektiv - för bygg och anläggningsföretag

25 OKTOBER, 25 - 27 OKTOBER DISTANS

16500 kr ex moms

Läs mer read more

Kurs

Säkerhetskultur - att bygga, förankra och stärka

Öka förståelse, skapa verktyg och engagemang för att bygga en god säkerhetskultur

 • Distansutbildning 2 dagar
 • Erbjuds både som öppen, bransch och företagsanpassad kurs 
 • Inga förkunskaper krävs

Kurs

Säkerhetskultur - att bygga, förankra och stärka

Enligt offert - kr ex moms

Läs mer read more